Tribunals

PRESENTACIÓ DEL MANUAL

El document que tens a mans ha estat elaborat per companys i companyes de la Secció Sindical de la CGT de la Diputació de Barcelona, per tal que et serveixi com a document base i com a orientació de la teva actuació en el cas que participis en processos selectius de la Corporació com a membre d’un òrgan seleccionador.

Aquesta guia s’estructura en quatre parts:

Part I. Recomanacions des de la Secció Sindical de la CGT
Part II. Guia d’actuació
Part III. Normativa de referència en processos de selecció i provisió de personal;
Part V. Jurisprudència

A la primera part s’indiquen algunes recomanacions, de caràcter general, que es considera cal tenir en compte quan es forma part d’un tribunal de selecció i provisió. A la segona part es presenta un recull d’indicacions que estan directament relacionades amb algunes de les normes que regulen els processos d’incorporació de personal en les Administracions Públiques (AAPP). Les dues darreres parts fan referència directa a aquelles normes i sentències que, en el moment de l’elaboració del present document, estan vigents i regulen les actuacions dels i de les membres dels òrgans de selecció en les Administracions Públiques (AAPP).

Esperem que el document et resulti d’utilitat. Ara bé, en cas dubte… no et preocupis! Sempre tens l’opció de preguntar als i a les membres de la Secció Sindical de la CGT!

Segur que ho faràs molt bé!!

DESCÀRREGA:

Manual d’actuació per a membres de tribunals de selecció i provisió
Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona
Febrer de 2016 (*actualitzat el Maig de 2016)

Baixa’t el PDF tot clicant la següent imatge:

ManualTribunalsPortada