Algunes darreres novetats sindicals abans d’acabar l’any: Pròrroga del Protocol, PAMO 2020, acords de Mesa de matèries comunes…

ALGUNES DARRERES NOVETATS SINDICALS ABANS D’ACABAR L’ANY: PRÒRROGA DEL PROTOCOL, PAMO 2020, ACORDS DE MESA DE MATÈRIES COMUNES…

Companyes, companys,

Us enviem aquest comunicat abans no acabi aquest atípic any 2020 per a informar-vos d’algunes de les darreres novetats sindicals a la Diputació de les quals tenim coneixement. Aquest any 2020 ha estat, malauradament, extraordinari en molts aspectes que sens dubte continuaran generant efectes sobre les nostres vides durant el proper 2021 i els temps que han de venir. No només per les conseqüències de la COVID-19, l’emergència sanitària que l’ha acompanyada, i la inèdita i greu crisi econòmica i social que estem vivint en aquest nou escenari de capitalisme pandèmic, sinó també perquè és l’any en el qual s’ha iniciat a la Diputació, per acord de RRHH, CCOO i UGT, la dinàmica d’exclusió de la minoria sindical de la negociació col·lectiva, una dinàmica antidemocràtica que no ens cansarem de denunciar.

PRÒRROGA DEL PROTOCOL SOBRE LA COVID

Com sabeu, des del mes de maig hi ha un protocol que regula les mesures a adoptar per part de la Diba en relació a tot el que té a veure amb la COVID-19 (https://bit.ly/2Wve8FP). Si bé aquest protocol va ser aprovat per acord de la MGN de matèries comunes, de la qual a dia d’avui continuem restant exclosos per voluntat de RRHH i del bloc de la “unitat sindical”, el seu contingut va ser tractat amb caràcter previ a una Comissió Tècnica de la qual la CGT formem part. El mes de setembre en aquesta Comissió Tècnica ja es va decidir mantenir la vigència del Protocol fins a finals d’any, atesa la persistència de l’emergència sanitària. En data 15 de desembre aquesta CT es va reunir novament per a valorar la pròrroga de la vigència del Protocol més enllà de la data establerta inicialment pel mateix (31 de desembre del 2020). Totes les parts ens vam manifestar partidàries d’aquesta pròrroga, i de vincular la vigència del Protocol a la durada de l’actual estat d’alarma decretat pel govern espanyol, que en principi finalitza el proper mes de maig.

Més enllà d’això, dir-vos que continuem assistint regularment a les reunions de la Comissió de Seguiment del Protocol i també a les del Comitè de Seguretat i Salut en les quals es tracta tot allò que té a veure amb la gestió del dia a dia de la crisi sanitària a la Diba. Us animem a fer-nos arribar totes aquelles qüestions que us afectin que vulgueu que traslladem a aquestes reunions, sobretot perquè, tal com hem palesat tots aquests darrers mesos, i més enllà de les bondats de les mesures contingudes en el Protocol, el seu grau de compliment pràctic i efectiu en els diferents orgànics resulta variable, i està en molts casos clarament sotmès a la discrecionalitat dels comandaments.

COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO I PAMO 2020

L’11 de desembre vam ser convocades a una reunió de la Comissió Tècnica dels PAMO, la primera des del mes de maig. En aquesta se’ns va presentar una proposta d’identificació de places per al PAMO 2020, que la Diba vol aprovar abans no acabi l’any. Ja us vam comentar mesos enrere (http://bit.ly/3hjjTxD) que a la reunió del 8 de maig d’aquesta CT “es va plantejar la manca de viabilitat d’executar dins de termini en les condicions actuals les places del PAMO 2017, i que l’escenari més viable és assumir la caducitat del mateix i reconduir totes aquestes places al PAMO 2020 (…) Tot plegat sembla estar en consonància amb el que s’està plantejant en altres administracions (…), començant per l’Administració General de l’Estat, en la qual s’està suspenent l’execució de processos massius perquè no existeixen ara mateix suficients garanties sanitàries per tirar-los endavant, ni està clar que n’hi hagi d’haver en el futur proper”.

La proposta de places per al PAMO 2020 va ser tractada també dies després, el 16 de desembre, en la primera reunió de MGN de personal funcionari que es convoca des del mes de febrer. Aquesta va ser convocada, a parer nostre, davant la insistència de la CGT que tot allò que es derivi de la CT dels PAMO i que hagi de ser portat a seu negociadora ho ha de ser a aquesta MGN de personal funcionari, en la qual tenim presència els 4 sindicats. I això perquè no hi ha cap plaça de tots els PAMO pendents d’execució a la Diba que sigui de personal laboral, per la qual cosa no és justificable sota cap punt de vista, al nostre entendre, que aquesta matèria sigui considerada com una “matèria comuna”. Tanmateix, ens vam trobar que RRHH pretenia donar a aquesta reunió del dia 16 (que va durar poc més de mitja hora) un caràcter estrictament informatiu, i que ja havia realitzat una reunió prèvia de MGNmc sobre això exclusivament amb CCOO i UGT, tot palesant un cop més la seva voluntat de buidar de contingut negociador efectiu la Mesa en la qual tenim presència la minoria sindical i reduir les escasses i anecdòtiques reunions de la mateixa a una mera formalitat.

En tot cas, en aquella reunió des de la CGT vam manifestar que no ens oposàvem a què es deixés decaure el PAMO 2017 i s’aprovés el PAMO 2020 tot passant les places de l’un a l’altre, sense pronunciar-nos més concretament sobre les modalitats d’execució del mateix, perquè en relació a això la nostra postura és ja prou coneguda. Vam reiterar el nostre posicionament respecte les places ocupades per personal interí en abús de temporalitat, i les nostres reserves sobre la inclusió de les mateixes en possibles convocatòries de torn lliure, possibilitat que entenem que la sentència 33/2020 del TJUE, del 19 de març, no admet i, de fet, desqualifica com a solució a l’abús. Vam reiterar un cop més que considerem que la Diputació ha de donar una solució a la situació d’abús que ella mateixa ha generat, i una solució de caràcter extraordinari, emmarcada en la jurisprudència del TJUE, atès que la situació és extraordinària.

També vam recordar que hores d’ara, si bé resta sense aclarir-se del tot el panorama a nivell jurisprudencial i a nivell legislatiu, ja no es pot continuar sostenint que la possibilitat de “fixesa” sigui una quimera jurídica (http://bit.ly/3h066O8). També vam palesar que aquesta qüestió es troba ara en l’agenda política estatal, debatent-se ja en seu parlamentària, i que hi haurà una modificació legislativa aviat. No sabem si aquesta s’aproximarà al que voldríem, ni si resoldrà el problema, ni si suposarà una solució justa, però de moment sembla probable que anirà més enllà d’un simple canvi de l’article 10 del TREBEP per a limitar la interinitat en el futur, i que proposarà vies per a regularitzar la gent que es troba actualment en abús de temporalitat, o una part d’aquesta.

Pel que fa al detall de la proposta de PAMO 2020 que se’ns va presentar, i que comptem que serà aprovada via decret durant els propers dies, aquesta comprèn un total de 572 places incloses com a taxa addicional i taxa de reposició (76 més de les contemplades en el PAMO 2017), més 149 places de l’ORGT també en oferta pública, més 46 places de promoció interna (25 d’elles de l’ORGT, incloent-hi 22 de Tècnic mitjà especialista que van ser afegides a darrera hora). En total 767 places. De totes aquestes, 50 places d’oferta pública corresponen a torn reservat per a persones amb discapacitat o diversitat funcional (14 d’elles per a discapacitats/des intel·lectuals), i 3 de promoció interna. El detall del PAMO 2020 el podeu consultar aquí: https://bit.ly/2KdGSj4

ACORDS DE MGN DE MATÈRIES COMUNES

Pel que fa als tres acords de la MGNmc subscrits per RRHH, CCOO i UGT el dia 1 de desembre (http://bit.ly/2VT1u2s) i difosos per aquests sindicats amb bombo i platerets un parell de dies després, en el moment de redactar aquest comunicat hem pogut constatar que no es contempla la ratificació de cap d’ells en l’ordre del dia de la sessió plenària de la Diputació d’aquest mes de desembre, prevista per a avui dijous, dia 17 (https://bit.ly/2K1gB7S). Tampoc no tenim constància ni hem rebut cap més informació referent a l’expedient de reserva de crèdit que figura que ha de garantir que l’aplicació pressupostària 12104 del Pressupost 2020 de la Diba pugui ser destinada al nou sistema de Carrera Professional (i recordem que no estem parlant de la xocolata del lloro, sinó de 3,943 MEUR). Considerem que tant l’equip de govern de la Diputació com les parts que van subscriure aquests acords, en una seu negociadora en la qual no deixen participar la minoria sindical, haurien de donar explicacions públiques a la nostra plantilla per aquest fet, tenint en compte que no sabem hores d’ara si els acords esmentats seran efectivament aplicats o no seran res més que paper mullat. També haurien de donar-nos explicacions, especialment, a la CGT, sindicat que hem participat des del 2017 en tot el procés de negociació del nou model de Carrera fins que se’ns va excloure del mateix, el mes de març d’enguany, quan aquest ja es trobava en fase conclusiva.

Sobre el nou model de Carrera, ahir a darrera hora vam saber que el compromís de l’equip de govern era proposar l’adopció als grups del Ple d’una declaració institucional la qual, a la pràctica, suposa donar la raó a les objeccions de l’Interventor, i reclamar en aquesta al Parlament de Catalunya que reguli normativament la possibilitat de desenvolupar sistemes de Carrera Professional a les administracions locals. S’assumeix, doncs, d’aquesta manera, l’argumentació de l’informe suspensiu de la Intervenció General, en contradicció amb l’informe jurídic extern que van encarregar en el seu dia els RRHH de la Diba, les conclusions del qual es resumeixen en el propi text de l’acord, tot dient que el “marc jurídic vigent empara la possibilitat d’establir sistemes que permetin l’avaluació de l’acompliment dels (…) empleats” de la Diputació i que “resulta possible utilitzar el complement de productivitat previst en l’article 23.2 de la LMRFP [Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública] com a sistema de compensació de la progressió pròpia d’un sistema de reconeixement professional”.

Tot plegat ens sembla una espectacular fugida d’estudi i una situació que, després de tres anys de reunions a Minerva negociant la CP i amb un nou model desenvolupat que ja estava a punt per a ser acordat i adoptat el mes de febrer, només podem titllar, com a mínim, d’ESPERPÈNTICA. Afegirem que l’esmentada declaració institucional no ha aconseguit la unanimitat dels grups polítics de la Diba per a ser adoptada en aquest Ple de desembre, fet que –sincerament—arribats a aquest punt ja ens sembla del tot irrellevant, perquè considerem que aquesta no fa més que llençar pilotes fora.

PER A ACABAR

No volem acabar aquest comunicat sense fer esment als fets que hem conegut aquests darrers dies, relatius a la imputació de la Presidenta de la Diputació en una causa penal vinculada amb un presumpte cas de corrupció a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, del qual és alcaldessa, fet que ha estat difós abastament per diferents mitjans de comunicació. Com hem fet en altres ocasions en casos similars que afecten al personal polític de la Diputació, tot respectant sempre la presumpció d’innocència, manifestem que desitgem que les investigacions judicials arribin a bon port i es depurin les responsabilitats penals que corresponguin, i considerem que, mentrestant, la persona encausada hauria de dimitir o bé ser rellevada del seu càrrec de Presidenta. Masses vegades aquesta corporació ha resultat involucrada a nivell d’opinió pública en casos de corrupció que afecten als seus càrrecs electes, i pensem que ni aquesta plantilla mereix, ni la pròpia honorabilitat de la institució admet, que això continuï passant sense cap conseqüència.

Salut

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

17 de desembre del 2020

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Aquesta entrada ha esta publicada en Carrera professional, Covid-19, Interines, Mesa de Negociació, PAMO. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s