Nota informativa sobre torn reservat per a persones amb discapacitat (+ calendari laboral 2019 i reestabliment de la jornada laboral de 35 hores)

NOTA INFORMATIVA SOBRE TORN RESERVAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT (+ CALENDARI LABORAL 2019 I REESTABLIMENT DE LA JORNADA GENERAL DE 35 HORES)

Companyes, companys,

Com bé sabeu, atès que us en vam informar en un comunicat anterior, del dia 20 de novembre (https://bit.ly/2RKDUkU), ens trobem en termini de presentació de sol·licituds, fins el 18 de desembre, per a participar en el procés selectiu, per promoció interna per a proveir, entre d’altres, 72 places d’administratiu C1, corresponents al PAMO 2017. De les places convocades, 5 d’elles resten reservades al torn d’integració social de les persones discapacitades.

Només poden accedir a aquestes places de torn reservat els aspirants que així ho sol·licitin expressament i que, de conformitat amb la legislació vigent, tinguin reconeguda pels òrgans competents una discapacitat de grau igual o superior al 33%, sens perjudici del que disposa la Base General Segona, punt 2, i compleixin les condicions establertes a la Base General Primera de les bases específiques. El desenvolupament de les proves serà simultani al de les corresponents a la promoció interna, amb l’excepció de la possible adaptació dels mitjans de realització dels exercicis, d’acord amb el que preveu l’esmentada Base General Segona, punt 2 (les bases les trobareu també en l’enllaç anterior). Les places reservades a la integració social de les persones discapacitades que no es proveeixin s’acumularan a les de promoció interna.

D’acord amb el context normatiu vigent, els PAMO han de tenir reservades un mínim del 7% de les places per a persones amb discapacitat i, almenys, el 2% d’aquestes places ho ha de ser per a persones amb discapacitat intel·lectual (5% + 2%). Això vol dir que l’increment d’oferta dels darrers PAMO hauria de permetre, en principi, reservar desenes de places per a persones amb alguna discapacitat degudament acreditada, igual o superior al 33%. Atès que hi ha persones amb discapacitat que no opten per la via de reserva, volem contribuir amb aquesta nota a què si això passa, almenys, no sigui pas per falta d’informació.

El fet de presentar-se per la via de reserva comporta tenir preferència per a escollir plaça una vegada superat el procés selectiu, abans que la resta de persones aspirants que han participat en la via general, independentment de la puntuació que hagin obtingut (només cal superar el procés selectiu reservat). Les persones que no hagin obtingut plaça per la via de reserva passen al llistat de la via general amb la puntuació que hagin obtingut. De manera que no suposa greuge, atès que en funció de la puntuació obtinguda per la via de reserva (i malgrat que no s’hagi obtingut plaça per aquesta via) podrien obtenir plaça per la via general (sempre en funció de la puntuació obtinguda a la via de reserva).

Els formularis de sol·licitud han de tenir un apartat de places reservades si així ho recull la convocatòria, ja que no totes convoquen places reservades. També es pot demanar l’adaptació de les proves, si s’escau, i l’exempció de la taxa d’inscripció. Podeu trobar informació més completa sobre tot això als següents enllaços: https://bit.ly/2OiqLwY, i https://bit.ly/2OckjHF

Properament us informarem també de les places de reserva per a persones discapacitades contemplades al PAMO 2018 i, de fet, de tot el detall de places d’aquest PAMO, recentment aprovat.

Aprofitem aquesta tramesa per a informar-vos, així mateix, sobre el calendari laboral 2019 i el reestabliment a la Diputació de la jornada general de treball de 35h setmanals.

En les darreres reunions de MGN s’ha tractat sobre el calendari laboral per a l’any 2019, el qual ha quedat aprovat per la majoria de la representació sindical. El calendari recull les festes habituals: 1 de gener, 19 i 22 d’abril, 1 de maig, 24 de juny, 15 d’agost, 11 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 25 i 26 de desembre, tots ells festius oficials a Catalunya; a més del 10 de juny i 24 de setembre, festius a la ciutat de Barcelona. Atès que el 12 d’octubre caurà en dissabte, aquest fet es compensa amb un dia de dispensa.

L’acord inclou el compromís de les parts de negociar específicament el calendari laboral del personal adscrit a la Xarxa de Biblioteques Municipals durant el primer quadrimestre del 2019, tot incorporant al calendari general les adequacions que se’n derivin. A banda d’això, probablement, la novetat més important d’aquest calendari 2019 és que, per primer cop des de l’any 2012, estableix com a còmput d’hores anuals de treball efectiu 1.575h per al personal amb jornada general (que passa a ser de 35h setmanals), i 1.687h i 30m per al personal amb jornada especial de 37h i 30m setmanals). Això és així perquè paral·lelament al calendari s’ha estat negociant, i s’ha acordat, el reestabliment de la jornada general de 35 hores a la Diputació, quelcom que la LPGE d’enguany habilita a negociar a les administracions, sempre i quan aquestes compleixin els requisits que estableix la regla de despesa de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del sector públic.

Atès que tot fa preveure que la Diputació haurà complert aquests requisits un cop es tanqui el pressupost de l’exercici 2018, les parts a la MGN hem procedit a fer una refosa de l’actual regulació sobre la jornada de treball, la qual entrarà en vigor a 1 de gener del 2019 (supeditada, com hem dit, al compliment efectiu de l’esmentada regla de despesa en l’exercici anterior). El canvi substantiu que es recull en aquest acord és que la jornada general passa a estar establerta novament en 35h setmanals (abans 37h i 30 m), l’antiga jornada especial de 40h passa a 37h i 30m, i l’antiga jornada especial de 35h passa a 32h i 30m, amb la qual cosa desapareix el temps diari addicional destinat a formació voluntària per compte propi i conciliació establert en l’acord de jornada del 2012, que –com sabeu– computava fins ara com a temps de treball efectiu a tots els efectes.

Aquesta modificació, a la pràctica, no altera res pel que fa a presència diària ni a temps de treball efectiu respecte la regulació fins ara vigent, però permet desactivar un altre dels conflictes que restaven latents arran de l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’any 2017, que posava en qüestió la legalitat dels acords sobre jornada de treball a la Diputació. A partir d’aquesta modificació, no hi haurà cap instància, interna o externa, que pugui posar en dubte que la regulació del nostre temps de treball s’ajusta a normativa. Amb això, acabarem l’any i el mandat (atès que a principis de l’any vinent s’iniciarà un nou cicle d’eleccions sindicals i eleccions municipals) havent resolt –a parer nostre– de forma raonablement satisfactòria les quatre qüestions que aquest informe de la Sindicatura va posar sobre la taula (incentius a la jubilació anticipada, factor anual de productivitat, premis per anys de serveis i jornada de treball… si bé la qüestió dels premis resta encara a expenses de saber com es resol definitivament en via contenciosa, tal com ja us vam explicar fa pocs dies: https://bit.ly/2LeHYaE). I havent-ho fet per la via combinada de la mobilització, la negociació i l’acció jurídica.

Hem de dir que des de la CGT continuem considerant que el legislador estatal s’extralimita en les funcions que legalment té atribuïdes, tot establint de forma impròpia a la LPGE, com ja va fer el 2012, com ha de ser la nostra jornada general de treball (és a dir, regulant matèries que, segons el TREBEP són objecte de negociació col·lectiva, en aquest cas condicions de treball en la seva extensió horària). Tanmateix, hem decidit subscriure aquest acord, tot entenent que garanteix seguretat jurídica pel que fa a aquest aspecte al conjunt de la plantilla. En cap cas renunciem, tanmateix, a reivindicar en el futur i posar sobre la taula millores sobre aquesta regulació, especialment en tot allò que té a veure amb disposar de major flexibilitat voluntària i temps per a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

Us seguirem informant… Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

11 de desembre del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Aquesta entrada ha esta publicada en Diversitat funcional, Jornada, Mesa de Negociació, PAMO. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s