Devolució de l’IRPF per maternitat

DEVOLUCIÓ DE L’IRPF PER MATERNITAT

El Tribunal Suprem ha determinat que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social que perceben les mares treballadores (o pares als quals se’ls cedeixi part d’aquest permís) durant la baixa de 16 setmanes posterior al naixement d’un fill, estan exemptes de l’IRPF, en contra del criteri que ha mantingut fins ara l’Agència Tributària espanyola. Això suposa que milers de mares i pares poden sol·licitar la devolució d’allò tributat per aquesta prestació durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 (les declaracions prescriuen als 4 anys).

COM SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE L’IRPF PER MATERNITAT?

Omplir un escrit de sol·licitud de rectificació d’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts de l’exercici en el qual es va percebre la prestació (podeu descarregar aquí un model de sol·licitud i emplenar-lo: https://bit.ly/2E4NnBb).

Presentar l’escrit per duplicat (t’han de lliurar un a tu amb la data de recepció i segellat) a l’Agència Tributària, juntament amb una fotocòpia de la declaració i de les dades fiscals de l’exercici que reclames (sinó tens còpies de les declaracions i dels documents, l’Agència Tributària te les pot i les ha de facilitar).

Si el naixement es va produir en l’últim trimestre de l’any, és possible que es cobrés la prestació en dos exercicis diferents i en aquest cas hauràs de sol·licitar la rectificació d’ambdós exercicis.

Tal com ja hem indicat abans, el termini per a reclamar tot allò relacionat amb una declaració prescriu als 4 anys, per la qual cosa aquelles persones que hagin de reclamar allò relacionat amb l’exercici del 2014 tenen fins el 31 de desembre d’enguany per fer-ho.

Havent-hi una sentència ferma del Tribunal Suprem, s’entén que l’administració no hauria de posar cap problema a l’hora de retornar la quantitat econòmica que correspongui, però si, malgrat tot, l’Agència Tributària rebutja la teva reclamació, pots presentar una reclamació econòmica administrativa. Si aquesta tampoc obté un resultat positiu, hauràs d’acudir, si ho desitges, a un tribunal contenciós administratiu, tot i que –malauradament– si has d’arribar a aquest últim pas hauràs de ser assistit per un advocat i procurador, i el procés es pot demorar força.

Teniu més informació en el següent enllaç del digital de la CGT (Rojo y Negro): https://bit.ly/2ChSEmb

I també al web del Col·lectiu Ronda: https://bit.ly/2NFXZpv

QUE NO ES QUEDIN ELS TEUS DINERS, MOBILITZA’T I RECLAMA

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

Octubre del 2018

—-

Nota informativa en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Anuncis
Publicat dins de IRPF | Deixa un comentari

Concentració d’operàries i operaris de serveis el proper 25 d’octubre a Minerva i Can Serra

OPERÀRIES I OPERARIS DE SERVEIS…

SEGUIM EN LLUITA!

Companyes, companys,

Us informem que a l’Assemblea de personal PA realitzada el dia 10 d’octubre a Mundet vam prendre la decisió de reactivar les mobilitzacions del col·lectiu. Portem mesos esperant la realització de les Valoracions dels Llocs de Treball a les quals es va comprometre la Diputació després de la convocatòria d’aturada parcial del mes d’abril, com a via per a revisar els nostres salaris, i tampoc no hem vist avenços en la resta de punts inclosos aleshores a la nostra plataforma reivindicativa, els quals la Diba s’havia compromès a negociar per tal de millorar les nostres condicions de treball.

Per tot això, reunits en Assemblea, hem decidit convocar CONCENTRACIÓ el proper dia 25 d’octubre davant Minerva, i posteriorment davant Can Serra, coincidint amb la celebració aquell dia del Ple de la Diputació. Fem una crida a totes les operàries i operaris de servei que puguin a trobar-nos aquell dia a les 11.00h del matí davant Minerva.

La paciència del nostre col·lectiu no és infinita, i el mateix dia 10 vam decidir que si passat el mes d’octubre, no tenim unes Valoracions dels Llocs de Treball justes i que donin satisfacció a allò que ens mereixem, valorarem en Assemblea la possibilitat de convocar una o diverses jornades de vaga de personal PA.

Juntes som fortes, i amb la lluita de totes aconseguirem que se’ns faci justícia.

Endavant amb la lluita! Guanyem el que és nostre!

COL·LECTIU P.A./OPERÀRIES DE SERVEIS

SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

—-

Octaveta en PDF, per a descarregar i imprimir a doble cara (CAT / CAS): Clicant aquí.

Cartell per a descarregar: Gran (5,1 Mb), Petit (2,6 Mb)

 

 

Publicat dins de Convocatòries, Operàries de serveis | Deixa un comentari

Comunicat sobre la represa de la negociació col·lectiva a la Diputació després de l’estiu

COMUNICAT SOBRE LA REPRESA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A LA DIPUTACIÓ DESPRÉS DE L’ESTIU

Companyes, companys,

Us enviem aquesta nota per a informar-vos de la represa de la negociació col·lectiva a la Diputació després de l’estiu. Dijous passat, 27 de setembre, vam ser convocades per a realitzar la primera reunió de la Mesa General de Negociació del “nou curs”. Les matèries a tractar eren les següents:

  • Implementació LPGE quant a la possibilitat de l’increment addicional de retribucions 0.3, disposat a l’article 18, dos, de la Llei.
  • Proposta d’implementació LPGE quant a la complementació de la retribució en supòsits d’IT
  • Proposta de revisió del sistema de millores socials/premis per anys de servei
  • Proposta de revisió del complement de productivitat
  • Situació personal PA
  • Implementació LPGE quant a la possibilitat de revisió de la jornada ordinària en els termes que preveu la D.A.130ª de la Llei.

Com podreu observar, entre aquestes hi ha dues de les qüestions que portem aproximadament un any negociant amb la Diba arran del famós i infaust informe de la Sindicatura de Comptes de l’estiu passat, en concret, el dels premis per anys de serveis i el del complement de productivitat (on s’encabeix la paga de Sant Jordi). Hores d’ara el que us podem avançar és que, almenys des de la CGT, hem realitzat un esforç per a aproximar les posicions de les parts per tal de poder tancar aviat un principi d’acord en cadascuna d’aquestes matèries, que pugui ser portat aviat a Assemblea general de treballadores i treballadors per a que sigui la plantilla qui decideixi al respecte. La pilota ara mateix es troba a la teulada de la banda patronal, atès que nosaltres considerem que hem posat prou alternatives sobre la taula per a desencallar tots dos temes, i que RRHH sap perfectament on està la nostra línia vermella, sobretot pel que fa a la primera de les matèries esmentades. Comptem que estarem en condicions de donar-vos una informació més detallada al respecte després de la reunió de MGN prevista per al proper 11 d’octubre. Ens reiterem en el que hem dit sempre des que se’ns van posar aquests temes, ara fa més d’un any, sobre la taula: La CGT no signa retallades, i la decisió última sobre els mateixos correspondrà a la plantilla en Assemblea.

Independentment d’això, la qüestió dels premis tindrà el seu recorregut en via contenciosa administrativa, tal i com ens vam comprometre amb tots vosaltres, perquè des de la CGT no podem passar per alt quelcom que entenem que és un incompliment del nostre Acord sobre condicions de treball i Conveni col·lectiu. L’escrit d’interposició del recurs contenciós administratiu ja ha estat presentat al jutjat per part de la Federació d’Administració Pública de la CGT de Catalunya.

Pel que fa a l’aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018, en allò que té a veure amb l’augment retributiu: Com sabeu, el mateix dia 27 el Ple de la Diputació va aprovar el dictamen per a aplicar els trams d’augment corresponent a l’1,5% fix i al 0,25% variable que preveu aquesta llei. La Direcció de Serveis de RRHH en va informar a tots els treballadors i treballadores en una breu nota al seu darrer butlletí, que podeu trobar a Intradiba (http://ves.cat/ensW). En aquest altre enllaç podeu consultar el dictamen que es va portar al Ple per a la seva aprovació, amb el detall de les taules retributives actualitzades: http://ves.cat/entj

Cal dir que aquesta part de l’increment salarial no ha estat sotmesa específicament a negociació a la Diputació, atès que aquesta s’ha limitat a aplicar la norma disposada pel legislador estatal i el govern espanyol. Com sabeu, aquest augment de la LPGE 2018 es deriva d’un acord de la Mesa General de Funció Pública estatal, en el qual la CGT no hi té presència. Tot i que suposa la major actualització anual dels nostres sous des que va començar el darrer període de retallada i congelació dels mateixos, l’any 2010, resulta evident per a nosaltres que no compensa en absolut tot el poder adquisitiu que hem perdut des d’aleshores, i que només ens fa recuperar una mínima part del mateix.

En qualsevol cas, l’augment aprovat se’ns repercutirà ja a la nòmina del mes d’octubre, mes en el qual també se’ns abonaran els endarreriments (o, almenys, la majoria d’aquests).

Resta en procés de negociació l’aplicació del 0,3% de la massa salarial de la Diputació que la LPGE 2018 admet que es pugui destinar també enguany a la plantilla com a fons addicional (tram addicional en administracions amb superàvit). RRHH té sobre la taula les nostres propostes al respecte, i esperem avançar en la propera reunió de MGN, prevista per a l’11 d’octubre, en la perspectiva de tenir un acord aviat, i que els diners d’aquest fons addicional ens puguin ser abonats al mes de novembre (que és el que nosaltres desitjaríem) o, si més no, abans de finals d’any. Tanmateix, no sabem si tindrem sorpreses sobre aquest particular, atès que hores d’ara la Diputació no ha aclarit encara de forma definitiva quins conceptes considera que s’han d’incloure dins del concepte “massa salarial”.

Una altra matèria que està també en procés de negociació és la revisió de la regulació de les IT (Incapacitats Temporals), també derivada de la LPGE 2018, la qual hauria de permetre “despenalitzar” la retallada en el complement de prestació durant els primers 20 dies de baixa mèdica per contingències comunes que ens va venir imposada via “decretazo” pel govern espanyol l’any 2012. Probablement serà una qüestió que ens ocuparà diverses reunions, atès que la part patronal ens ha avançat verbalment una proposta en la que pretén penalitzar les indisposicions de jornada completa i endurir el control de la justificació de les mateixes, la qual cosa –com és lògic– no ens sona gens bé.

Pel que fa a la jornada de treball, la Diputació ens ha manifestat la seva disposició a negociar el retorn a la jornada general de 35 hores a la Diputació, possibilitat derivada també de la LPGE. Esperem veure com es concreta això d’aquí a finals d’any. Evidentment, si arribéssim al punt de negociar i posar-nos d’acord sobre aquest tema, això desactivaria el conflicte al voltant d’una de les regulacions qüestionades també l’estiu passat pel nefast informe de la Sindicatura de Comptes. En qualsevol cas, caldrà veure com es desenvolupa aquesta qüestió, quines propostes ens porten, i si la part patronal encara aquest procés amb voluntat constructiva o no.

Per últim, però no per això el punt menys important, la situació del personal operari de serveis (PA). La Diputació ens ha informat que s’està avançant en els treballs tècnics conduents a la valoració dels llocs de treball del col·lectiu i que aquesta, en principi, haurà d’estar enllestida el mes d’octubre. Entenem que aquest és un mecanisme que hauria de permetre constatar que els companys i companyes PA mereixen un augment en les seves retribucions. A banda d’aquest aspecte, el retributiu, que no és precisament menor, la Diputació hauria de començar a posar fil a l’agulla en la resta de matèries que tenen a veure amb les condicions de treball del col·lectiu, i sobre les quals es va comprometre (tant a la MGN com a la mediació amb el Departament de Treball) a tractar arran de la convocatòria d’aturada parcial del mes d’abril passat. Portem molt de temps esperant, quan el compromís inicial era intentar avançar en aquestes matèries en un parell de mesos. I la paciència de les companyes i companys d’aquest col·lectiu, que fa molts anys que acumulen greuges, no és pas infinita.

Finalment, sobre les afirmacions fetes en el comunicat recent d’un altre sindicat, en el qual s’esmenta la CGT, no farem cap comentari, perquè considerem que es desqualifiquen per sí soles. No perdrem el temps en valorar aquí l’acció sindical de ningú. Ni la inacció tampoc.

Us seguirem informant…

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

3 d’octubre del 2018

—-

Comunicat per a descarregar, en PDF: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Jornada, Mesa de Negociació, Millores socials, Operàries de serveis | Deixa un comentari

Recordatori i aclariment sobre les Millores Socials 2018

RECORDATORI I ACLARIMENT SOBRE LES MILLORES SOCIALS 2018

Companyes, companys,

Fa unes setmanes, en concret el 13 d’agost, us vam enviar una breu nota informativa sobre les Millores Socials 2018. Podeu llegir la mateixa en el següent enllaç (https://bit.ly/2pp05QO), si no la teniu present. En aquesta nota, a banda de recordar-vos que el termini per a fer la sol·licitud enguany de les Millores finalitza el 30 de setembre, us informàvem del següent:

“Una darrera novetat de les millores d’aquest any és que en l’àmbit de conciliació s’inclouen “Despeses de primera necessitat”, com ara factures de manutenció (alimentació) i subministraments domèstics de llum, aigua i gas. Això, com ja us vam explicar en el comunicat abans esmentat, dóna “compliment a una reivindicació de la nostra Secció Sindical, i a una demanda que vam fer explícitament” durant les reunions de Mesa General de Negociació de l’any passat.”

Us enviem aquesta nova comunicació perquè hi ha companyes que ens han fet saber que hi ha algun sindicat desinformant, com de costum, els treballadors i les treballadores dient que aquestes despeses no entren i no són justificables com a Millores Socials. Us fem saber que això és totalment fals, ja que es va acordar amb la Corporació que els supòsits de despesa anteriorment esmentats es poguessin incloure dins del sistema de Millores, en una reunió de la Comissió Mixta de Millores Socials celebrada el dia 26 de gener del 2018, amb participació nostra i dels altres dos sindicats representatius en l’àmbit de la Diputació. L’acta d’aquesta reunió obra en el nostre poder i la podem facilitar a tothom qui ho desitgi. En aquella reunió, tal com consta en l’acta esmentada, i en relació al tercer punt de l’ordre del dia de la reunió (“Actualització dels supòsits a incloure en cadascun dels àmbits: sanitaris, cultural, esportiu i conciliació”) es diu, literalment:

“Els representants sindicals, manifesten que determinats col·lectius tenen dificultats per poder justificar les despeses que a data d’avui donen lloc a la percepció de la millora i per això, sol·liciten incloure dintre de l’àmbit de conciliació de les millores les despeses per alimentació, així com, la derivada d’aquells productes considerats de primera necessitat (manutenció,  subministraments energètics…).

La corporació considera procedent aquesta demanda i manifesta, que s’inclouran a l’àmbit de conciliació com a “Despeses de primera necessitat (manutenció, subministraments de llum, gas i aigua)” i que es recollirà la informació en la Intradiba.”

Queda prou clar. Com tots els acords entre les parts, li toca a la Corporació complir-lo, i als sindicats que el van subscriure informar-ne adequadament del mateix a la plantilla. No com fan alguns.

Res més a afegir sobre aquest particular. Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

21 de setembre del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Millores socials | Deixa un comentari

Informació sobre les Millores socials 2018

INFORMACIÓ SOBRE LES MILLORES SOCIALS 2018

Companys, companyes,

El pressupost destinat a millores socials pel 2018 s’ha incrementat en un 1% respecte el pressupost del 2017. Per tant, aquest any la partida total per a aquest concepte és de 2.120.850 EUR.

A diferència d’altres exercicis, el pressupost del 2017 es va executar en la seva totalitat (tal com us vam informar en aquest comunicat del mes de febrer passat: https://bit.ly/2ET19G6), ja que per primera vegada es va dividir l’import total pel nombre de sol·licituds presentades. Per tant, i tenint com a referència les quantitats atorgades en els darrers exercicis recomanem que les factures a presentar tinguin en conjunt, com a mínim, un import de 200 EUR.

Una darrera novetat de les millores d’aquest any és que en l’àmbit de conciliació s’inclouen “Despeses de primera necessitat”, com ara factures de manutenció (alimentació) i subministraments domèstics de llum, aigua i gas. Això, com ja us vam explicar en el comunicat abans esmentat, dóna “compliment a una reivindicació de la nostra Secció Sindical, i a una demanda que vam fer explícitament” durant les reunions de Mesa General de Negociació de l’any passat.

Recordar-vos també que la data límit per a presentar la instància és el 30 de setembre, i el seu abonament correspon a la nòmina del mes de novembre. El període de meritació és des de l’1 d’octubre de 2017 fins al 30 de setembre de 2018.

Es pot fer un seguiment de les sol·licituds a traves de l’espai personal.

Per a mes informació consulteu a Intradiba: https://bit.ly/2w0pkMo

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

13 d’agost del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Millores socials | Deixa un comentari