Campanya contra l’assetjament psicològic a la feina

Ets víctima d’assetjament psicològic a la feina? Davant del mobbing denuncia. Protegeix-te

Díptic en PDF per a descarregar (alta resolució, 26 Mb): Clicant aquí.

Publicat dins de Assetjaments, Salut laboral | Deixa un comentari

Comunicat de solidaritat amb la docent agredida a Vidreres i contra la violència a les aules

COMUNICAT DE SOLIDARITAT AMB LA DOCENT AGREDIDA A VIDRERES I CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES AULES

El passat 29 d’abril ens vàrem assabentar de la greu agressió d’un alumne de quart d’ESO a una professora de l’Institut de Vidreres, quan els alumnes i la docent es trobaven a l’aula.

Des de la Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona volem expressar la nostra solidaritat amb la professora agredida i en contra de la violència a les aules.

De la mateixa manera, exigim al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que posi a l’abast de la comunitat educativa  més recursos per a atendre la diversitat: ràtios molt més baixes, més personal especialitzat, dotació d’infraestructures etc.

L’educació és un dels drets fonamentals que ha de donar les mateixes oportunitats d’aprenentatge a tots els i les alumnes però només serà realitat si cuidem els professionals i se’ls dota d’eines efectives.

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

7 de maig del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Solidaritat | Deixa un comentari

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona acredita la vulneració per part de la Diputació del dret fonamental de la CGT a la negociació col·lectiva

EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA ACREDITA LA VULNERACIÓ PER PART DE LA DIPUTACIÓ DEL DRET FONAMENTAL DE LA CGT A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Companyes, companys,

Tal com vam anunciar públicament el proppassat 16 d’octubre (en aquest comunicat: https://bit.ly/3ijtYwR), el Sindicat d’Administració Pública de Barcelona de la CGT va interposar per aquelles dates, a instància nostra, una demanda al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 contra la constitució de la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la Diputació, per vulneració de drets fonamentals, arran de l’exclusió de la mateixa de la nostra Secció Sindical. En data 30 d’abril d’enguany hem tingut coneixement de la sentència en primera instància, dictada dos dies abans per la magistrada Monserrat Raga Marimon, en la qual s’estima el nostre recurs, i es reconeix el dret de la CGT a formar part de l’esmentada MGNmc.

Ho fa en els següents termes (citem textualment, els subratllats són nostres):

(…) passem a examinar si l’actora tenia dret o no a ser cridat a la Mesa General de Negociació de matèries comunes. L’article 36.3 TREBEP s’ha de relacionar amb l’article 7 LO 11/85 de Llibertat Sindical, [que] en el seu apartat primer estableix què s’entén per sindicats més representatius (…) La discussió al respecte quedaria centrada en el fet de saber si cal aquesta representativitat en els dos àmbits, el laboral i el funcionari. Certament, la literalitat del precepte sembla exigir ambdós. No obstant, no és un fet discutit que el tant per cent del personal laboral dins del total del personal de la Diputació és del 0,1%. D’aquesta manera estem privant a un sindicat que ostenta la representació mínima necessària en el personal funcionari de participar en la negociació de matèries i qüestions laborals perquè no assoleix el mínim en l’àmbit laboral que no representa el 0,1%. Aquesta interpretació és restrictiva i contrària a procurar l’efectivitat del dret a la llibertat sindical ja que qualsevol matèria que podria afectar als funcionaris es podria tractar en la MGNmc i bona part dels mateixos no es veurien representats pel sindicat recurrent per no haver obtingut aquesta mínima representativitat en el personal laboral. Un altre extrem diferent seria que estiguéssim davant de la constitució d’una Mesa de Negociació que només afectés al personal laboral (…) En canvi si estem davant d’una Mesa de Negociació que afecta als dos àmbits, aviat es pot veure que aquesta manera d’actuar pot arribar a excloure o deixar inoperativa la Mesa de Negociació del Personal Funcionari, implicant, en aquest cas, una vulneració del dret a la llibertat sindical amb connexió amb el dret a la negociació col·lectiva que si bé en l’àmbit funcionarial és més limitada, existeix i ha estat reconeguda normativa i jurisprudencialment.

Per tant, estimo el recurs presentat en el sentit d’entendre que la part actora té dret a participar a la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona“.

Des de la CGT ens congratulem per aquesta resolució judicial, que considerem una victòria, i entenem que la mateixa desqualifica l’estratègia barroera i antidemocràtica dels RRHH de la Diputació i de les altres parts codemandades (CCOO i UGT) d’excloure de la MGNmc un sindicat com el nostre, el qual –no deixarem d’insistir-hi– ostenta una representativitat d’un 13,3% sobre el conjunt de la nostra plantilla, superior al percentatge mínim que estableix la LOLS per a tenir accés a la negociació col·lectiva. Considerem, doncs, que la sentència acredita la vulneració del nostre dret fonamental a la negociació, i ens reiterem avui, amb més raó que mai, en totes les consideracions que vam fer públiques en el nostre comunicat de l’11 de març del 2020, una setmana després que es constituís aquesta MGNmc que pretenia imposar a la Diputació, per la via dels fets consumats, l’oligopoli negociador de CCOO i UGT: https://bit.ly/3bjd8tH

Si bé la sentència pot ser recorreguda en un termini de 15 dies i elevada a la Sala contenciosa administrativa del TSJC, des de la CGT instem a totes les parts a reconèixer i a fer efectiva des de ja la mateixa. En aquest sentit, la nostra Secció Sindical ha registrat avui mateix un escrit instant la Diputació a convocar una nova reunió de constitució de la MGNmc, amb participació de la CGT, per formalitzar el nostre dret, reconegut judicialment, a ser-ne part, com a subjecte de negociació amb la representativitat que la nostra plantilla ens ha atorgat. Més enllà d’això, volem deixar clar que en el cas que la Diputació o qualsevol de les altres parts implicades presentin recurs i decideixin continuar amb aquest litigi als tribunals, nosaltres seguirem, com hem fet fins ara, sense quedar-nos amb els braços plegats. Arribarem fins al final, fins allà on sigui, perquè sabem que ens assisteix la raó, perquè estem defensant els drets dels nostres afiliats i afiliades, i els d’aquella part de la nostra plantilla que va expressar la seva voluntat, a les eleccions sindicals del 2019, de ser representada en seu negociadora per la CGT.

A aquells qui vulguin garantir-se un espai de negociació fonamentat en la nostra exclusió, el que sí que els garantim, de moment, és que hauran de suar molt per aconseguir-ho. Si és que ho aconsegueixen, perquè nosaltres no ens rendirem. Som la CGT, tenim raó, i arribarem fins allà on calgui

Gràcies a totes les companyes i companys que ens heu donat suport en això. Aquesta victòria potser no és la definitiva. Però indubtablement és una victòria, que ens marca una fita important en el camí. I és també, en gran mesura, vostra.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

3 de maig del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Comunicat en castellà, per a les companyes del sector a la resta d l’Estat: Clicant aquí.

Comunicat al web del SAPB-CGT: Clicant aquí.

Comunicat al web de la CGT de Catalunya: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Jurídica, Mesa de Negociació | Deixa un comentari

Les biblioteques en temps de pandèmia

LES BIBLIOTEQUES EN TEMPS DE PANDÈMIA

Companyes, companys,

Portem més d’un any de crisi sanitària i, després d’aquest temps, creiem que es pot afirmar que el personal de biblios pateix una situació crítica a causa d’una gestió per part de la Gerència de Serveis de Biblioteques que no podem qualificar d’altra manera que com a nefasta. No ens enganyem, la situació abans de la pandèmia ja no era precisament idíl·lica. Les biblioteques sempre han patit unes mancances endèmiques (manca crònica de personal, incompliment dels convenis amb els ajuntaments, mala gestió dels recursos humans), però aquestes s’han agreujat amb la situació de crisi sanitària. Ja vam començar malament. El dia que es va anunciar que el personal de la Diputació amb persones dependents s’havia de quedar a casa, el 12 de març del 2020, a la Gerent li va semblar que això no s’aplicava al personal de les biblioteques. A la reunió d’urgència que es va convocar aleshores a Minerva per l’imminent declaració del primer estat d’alarma la CGT va haver d’alertar que la Gerent no informava correctament d’aquest dret al personal de la Gerència ni de la XBM.

Així, doncs, la gestió de recursos humans a les biblioteques en el context de pandèmia ja va ser desastrosa des del principi, i hem vist que en el decurs d’aquest any no ha millorat pas gaire, per no dir gens. Sostenim que hi ha una manca de suport per part de la Gerència envers el personal de les biblioteques. Davant d’un incompliment del nostre Protocol relatiu a la COVID per part d’un ajuntament, la Gerent no hauria de fer altra cosa que recolzar al personal de la XBM que n’exigeix el compliment. Tot apunta a què la Gerent creu que els protocols i els acords que s’apliquen al personal de la Diputació no són d’aplicació al personal de les biblioteques, que el personal de la XBM viu en alguna mena d’illot particular en el qual no cal executar les regulacions que són vigents per al conjunt de la nostra plantilla.

Entenem la particularitat que suposa el fet que a les biblios hi hagi personal de dues administracions amb Convenis/Acords sobre condicions de treball diferents i, per tant, drets i regulacions diferenciades, però això no pot ser en cap cas excusa per deixar a les bibliotecàries que formen part de la nostra plantilla a la lliure disposició de les decisions, sovint arbitràries, dels regidors municipals. Els polítics volen que les biblioteques obrin el màxim d’hores, sense substituir el seu personal, sense les mesures de seguretat adequades i, si pot ser, a costa dels drets de les treballadores de la Diputació que presten aquest servei. La Gerent hauria de respondre per escrit de manera més contundent a aquestes demandes i defensar al personal de la XBM quan es donen aquestes situacions.A més a més, ens sorprèn que no tingui cap inconvenient en dir que el personal d’algunes biblioteques fa més de 7,5 hores si és absolutament necessari per a la prestació del servei, com ho va feren la reunió del 16 d’abril del Comitè de Seguretat i Salut, davant dels representants sindicals presents. Les biblioteques no estan considerades com a servei essencial i el personal en cap cas no hauria de treballar més de les 7,5 hores establertes en el nostre Protocol. Tanmateix, tenim constància que hi ha almenys tres biblioteques de la XBM amb treballadores que fan jornades de 10 hores, sense que la Gerència ni la Diputació posin cap pega al respecte.

Les consultes que ens feu arribar molts companys i companyes ens porten a constatar que la Gerència prefereix no enfrontar-se amb els ajuntaments, els quals –com totes sabem– són els que conformen l’entramat de la mateixa Corporació. Quan un regidor es queixa d’alguna directora, la Gerent ha agafat l’hàbit de tornar la trucada i posar en dubte la feina i els drets d’aquesta treballadora, en comptes de donar-li suport. Ens consta que molts ajuntaments, ja abans de la pandèmia, incomplien en molts aspectes els convenis signats amb la Diputació, no mantenien la seguretat dels edificis, no aportaven el personal recomanat als estàndards i no substituïen al personal de baixa. No és ingenu pensar que en temps de pandèmia dedicaran més pressupost i atenció a les biblioteques? És evident que sí, és totalment ingenu pensar això, i els fets ho demostren.

Al personal de les biblioteques ens agrada la nostra feina, que té un important component vocacional, i ens hi dediquem plenament. Però considerem, i així us ho traslladem, que hem de canviar aquesta actitud de “voluntariat” que tot sovint tenim, per sumar-hi també una actitud de reivindicació i defensa dels nostres drets laborals. La nostra salut física i mental està en joc. No ens podem prendre les indicacions de la Gerent com si fossin la bíblia en vers. Posem-les sempre en quarantena i sobretot, demanem respostes a tot per escrit, perquè les paraules se les endú el vent, especialment en aquesta casa. Recordeu que si patiu símptomes continuats d’estrès i angoixa a causa del desenvolupament de la vostra feina teniu el dret a protegir la vostra salut i sol·licitar la tramitació d’una baixa mèdica per motius laborals (contingències professionals). Heu d’anar als dispensaris de la Corporació, que us derivaran a la Mútua. No heu de redactar vosaltres, personalment, cap informe.

La situació de la ja actualment precària plantilla de la XBM s’agreuja, a més, amb el nou sistema de crida del personal de les borses de treball que la Diputació està implementant, i sobre el qual vam informar a tothom fa uns dies (en aquest comunicat: https://bit.ly/2R7d6j6). Ara, i en aplicació d’aquest més que discutible nou sistema, la vostra posició a la borsa variarà únicament i exclusivament en funció dels dies treballats, sense que s’hi apliqui cap altre criteri. A totes aquelles companyes i companys que esteu en borses, us animem a reclamar per escrit la informació sobre quina posició de la borsa ocupeu a l’Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació de la Diba (i, en concret, al correu de la persona que és la referent tècnic en aquesta matèria: cabreravi@diba.cat; amb còpia a la Paqui Manjón). Hi teniu dret.

Com sabeu, hem reclamat a la Corporació que les hores de teletreball s’incloguin al control horari (us en vam informar en aquest comunicat: https://bit.ly/3vrGP5j), que el personal de les biblioteques que treballi a torns sigui inclòs a la Comissió de Planilles per a fer seguiment de les incidències, i que el personal de la XBM es pugui acollir també a la regulació del teletreball. La Diputació ara es dedica a donar llargues sobre tot això, i no contesta aquests correus (des de fa dos mesos!). Però nosaltres seguirem insistint-hi. A la Secció Sindical de la CGT creiem fermament que les biblioteques són un servei indispensable per a la ciutadania però també que aquest de cap manera no es pot estar prestant en condicions que van en detriment dels drets de les treballadores.

Recordeu que teniu disponible al nostre blog tota la informació que anem generant sobre la problemàtica del personal de la XBM, la qual esperem que us sigui d’utilitat:

https://cgtdiba.wordpress.com/biblios/

https://cgtdiba.wordpress.com/category/biblioteques/

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

Comissió de Biblioteques

30 d’abril del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Més info:

“La falta de personal i de manteniment desllueixen les biblioteques catalanes”, publicat al setmanari El Triangle, el 20/04/2021: 1 i 2.

Publicat dins de Biblioteques, Comunicats, Covid-19 | Deixa un comentari

Novetats en relació a les places de consolidació del PAMO 2017, vigència del Protocol sobre la COVID + Convocatòries per a l’1 de Maig

NOVETATS EN RELACIÓ A LES PLACES DE CONSOLIDACIÓ DEL PAMO 2017, VIGÈNCIA DEL PROTOCOL SOBRE LA COVID + CONVOCATÒRIES PER A L’1 DE MAIG

Companyes, companys,

Us enviem el present comunicat per a traslladar-vos algunes novetats dels darrers dies que considerem importants, en concret, sobre la reunió de la Comissió Tècnica dels PAMO que es va fer el dilluns passat, 26 d’abril, i la reunió de la Comissió Tècnica del Protocol sobre la COVID, que es va fer a l’endemà, el 27. Aprofitem també per a informar-vos, al final del mateix, de les convocatòries de la CGT per al proper dissabte, 1 de maig, jornada reivindicativa amb motiu del dia internacional de la classe treballadora.

COMISSIÓ TÈCNICA DELS PAMO

Tal com us vam informar fa uns dies (en aquest comunicat: https://bit.ly/32ut1up), en data 12 d’abril vam sol·licitar a la Diba una reunió de la CT dels PAMO, després que se’ns informés de la intenció dels Serveis de RRHH de realitzar el proper mes de juny les proves corresponents a la convocatòria de places d’auxiliars administratius incloses dins les 54 places de “consolidació de l’ocupació temporal” del PAMO 2017. Aquestes 54 places (https://bit.ly/3dUY87B), com sabeu, són les úniques d’aquell PAMO que no s’han fet decaure i no s’han passat al PAMO 2020, que és el que es va decidir el mes de desembre amb tota la resta. Si bé aquestes places presenten la particularitat, respecte les altres 496 de torn lliure incloses originalment en aquell PAMO, que eren les úniques que ja tenien les convocatòries en marxa abans d’iniciar-se la pandèmia, l’Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació ens havia traslladat el mes de desembre que els RRHH de la Diputació estaven valorant fer decaure també aquests processos.

La principal novetat de la reunió de dilluns passat és que la Diba ha decidit ara ajornar les proves d’auxiliar administratiu que ens havia dit que pretenia fer el 18 de juny, però tanmateix ens van confirmar, i de forma bastant taxativa, que pretenen tirar endavant les convocatòries de les 54 places de consolidació abans no acabi l’any 2021 (cosa que els permet fer una disposició que es va treure de la màniga l’any passat el govern espanyol, en concret, l’art. 11 del RDL 23/2020, que amplia extraordinàriament a un any “les habilitacions per a l’execució de l’oferta d’ocupació pública i dels processos d’estabilització d’ocupació temporal”: https://bit.ly/3aM6qy4). Més concretament, la seva intenció és realitzar les proves selectives de la fase d’oposició d’aquests processos durant l’últim trimestre de l’any (sense major concreció, hores d’ara). Nosaltres els vam traslladar que el nostre posicionament és que s’havia de suspendre l’execució de tots els processos que impliquin places ocupades per interins i interines en abús de temporalitat fins que no s’aclareixi quina és la solució legislativa que es donarà a la problemàtica d’aquest personal. No pensem que estiguem demanant res d’especialment extravagant, ben al contrari, atès que nombroses administracions han fet aquest pas, i el mateix Ministre Iceta va fer aquesta recomanació en una compareixença recent al Senat. Tanmateix, la majoria sindical es va mostrar conforme en aquesta reunió amb el fet que es tirin endavant aquests processos de consolidació, per la qual cosa ara mateix no sembla que els RRHH de la Diputació tinguin massa incentiu per a variar d’opinió al respecte… A menys que siguem capaços de fer res que els obligui a recapacitar.

Més enllà d’això, la nostra impressió és que la Diba, i també els sindicats majoritaris, tenen la voluntat d’avançar en el disseny de les bases de les futures convocatòries dels PAMO pendents (de fet, proposant fins i tot una data límit per a haver abordat en seu de Comissió Tècnica aquesta matèria: el proper 15 de juny). No acabem de veure quin sentit té això, quan s’està covant una reforma legislativa que afectarà al TREBEP i probablement també a la Llei de Funció Pública, i que incidirà –si bé encara no sabem del cert l’abast concret d’aquesta incidència– en la forma que hagin de prendre les futures convocatòries i també, esperem, en la situació del personal en abús de temporalitat que ocupa a dia d’avui places dels PAMO pendents d’executar. Si bé els RRHH de la Diba semblen disposats a “incorporar” allò que es derivi de qualsevol canvi normatiu que hi hagi –com no pot ser d’altra manera– considerem que s’ha donat un canvi respecte l’actitud prudent que havien mantingut els darrers mesos en relació a aquest tema, i un canvi a pitjor, que palesa ben poca empatia vers el personal que porta tants anys treballant en situació fraudulenta. El fet que es qüestioni encara, malgrat la sentència del TJUE del 19 de març del 2020, que es pugui parlar de “frau de llei” o d’”abús de temporalitat”, o que no es vulgui admetre que s’hagi produït aquest abús per part de la Diputació, ens sembla ben simptomàtic.

Estem valorant aquesta situació i el possible curs d’acció a seguir al respecte. En qualsevol cas, insistim en allò que hem estat dient darrerament, comunicat rere comunicat: Animem al personal interí a denunciar legalment la seva situació d’abús i, sobretot, a participar de forma activa en totes les mobilitzacions en pro d’una solució justa i digna per al col·lectiu, perquè ara està més clar que mai –si és que no ho estava prou– que aquesta qüestió és un conflicte polític, i que es resoldrà per la via del conflicte. En aquest sentit, considerem que difícilment la Diputació pot sostenir que la solució no és cosa seva, o que depèn exclusivament de normativa externa –fet que justificaria una actitud passiva o d’espera–, quan la Corporació està participant, en la persona del seu Coordinador General, Juan Echániz, en grups de treball ministerials per a l’estudi de la reforma de l’administració pública. Reclamem a la Diputació una actitud proactiva en la resolució del problema, que vagi en la línia de les reivindicacions del col·lectiu: el reconeixement de l’abús i, en conseqüència, el reconeixement a tots els efectes del caràcter fix de la seva relació laboral.

PROTOCOL SOBRE LA COVID

L’endemà de la reunió de la CT dels PAMO es va fer una reunió de la Comissió Tècnica del Protocol sobre la COVID. Com sabeu, l’actual període de vigència d’aquest Protocol finalitza el proper dia 9 de maig, data en la qual s’exhaureix l’actual estat d’alarma. L’objecte de la reunió era tractar sobre una possible pròrroga del mateix més enllà d’aquesta data. Des de la CGT vam traslladar el nostre parer que seria prudent i convenient prorrogar-lo fins a finals d’any, establint una fase de valoració a mitjans de setembre (quelcom similar al que ja es va fer l’any 2020), i deixant oberta, en tot cas, la possibilitat de modificar això en qualsevol moment en el si de la CT, en funció de les directrius de les autoritats sanitàries. Tanmateix, el parer dels RRHH de la Diputació és que ara mateix no hi ha cap normativa que permeti disposar mesures organitzatives com les contingudes al nostre Protocol, sense afectació en els salaris, que vagin més enllà d’una pròrroga de dos mesos a partir del 9 de maig. Així, doncs, i a l’espera que els governs de l’Estat i/o de la Generalitat puguin treure alguna altra norma que doni, eventualment, cobertura a un període de vigència més llarg, tot sembla indicar que el Protocol serà prorrogat de moment durant dos mesos (si bé restem a l’espera, en el moment d’escriure aquest comunicat, de la proposta concreta de redactat per part de RRHH per a modificar l’apartat sobre el període de vigència del mateix).

1 DE MAIG

Per a acabar, des de la nostra Secció Sindical volem animar tothom a sortir al carrer el proper dissabte, 1 de maig, dia internacional de la classe treballadora, per manifestar-nos per la defensa activa dels drets laborals i socials. A Barcelona, la Federació Local de Sindicats de la CGT convoca concentració a les 12h a la plaça Joanic, sota el lema “Treballar menys per a treballar tothom. Per la reducció de la jornada laboral i l’eliminació de les hores extres”. Teniu més informació sobre aquesta convocatòria i el manifest amb motiu de la mateixa en el següent enllaç: https://bit.ly/3nufTPv

Així mateix, i tal com fa el nostre Sindicat, el d’Administració Pública de Barcelona (https://bit.ly/3nvbc8e), animem també a tothom a participar a la Manifestació anticapitalista convocada per la tarda per part de diversos col·lectius i moviments socials, sota el lema “Des dels barris prenem els carrers. Unim-nos, responem. Per un primer de maig anticapitalista”. Punt de trobada per les qui aneu a aquesta mani de la tarda: Jardinets de Gràcia, a les 17h.

Els qui viviu fora de Barcelona, podeu consultar al web de la CGT de Catalunya totes les convocatòries previstes per a aquell dia arreu del territori: https://bit.ly/3t4ujqO. Se’n fan a Vic, Tarragona, Viladecans, Mataró, Reus, Berga, Mollet, Cornellà, Lleida, Vilanova…, així que probablement us serà fàcil trobar-ne alguna propera al vostre domicili.

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

29 d’abril del 2021

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de 1 de maig, Comunicats, Covid-19, Interines, PAMO | Deixa un comentari