Cap a l’Assemblea general: És necessari intensificar la pressió de la plantilla sobre Minerva i Can Serra

CAP A L’ASSEMBLEA GENERAL: ÉS NECESSARI INTENSIFICAR LA PRESSIÓ DE LA PLANTILLA SOBRE MINERVA I CAN SERRA

(COMUNICAT SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS PREMIS PER ANYS DE SERVEIS)

Companyes, companys,

Amb uns dies de retard respecte el que hauríem volgut, us enviem aquesta nota per a informar-vos sobre les darreres novetats en relació al tema dels premis per anys de serveis, i traslladar-vos el posicionament al respecte de la nostra Secció Sindical. Els antecedents d’aquesta qüestió ja els coneixeu, atès que us n’hem anat informant regularment en diferents comunicats des del mes de setembre, així que no ens estendrem sobre els mateixos. Sí que volem recordar-vos, per a que tothom es pugui situar, la darrera informació al respecte que us vam fer arribar, en un comunicat del proppassat 6 de febrer:

“L’altra matèria que es deriva del “pack” Sindicatura de Comptes i que, com ja sabeu, està sobre la taula, és la dels premis per anys de serveis. En relació a aquesta qüestió hi ha hagut alguna novetat. La principal és que RRHH, tot assumint per fi l’evidència que els acords que regulen els mateixos són vigents (tal com nosaltres hem afirmat en tot moment), va fer el mes de desembre una proposta de decret per al pagament dels premis a les persones que han realitzat les sol·licituds dels mateixos des del mes de juliol de l’any passat (sol·licituds que fins ara, i de forma irregular, la Diputació continua sense tramitar). Aquesta proposta de decret ja ha estat objecte d’un informe de reparament de l’Interventor sobre el qual, el mínim que es pot dir és que està molt feblement fonamentat a nivell d’arguments jurídics (amb referències, per exemple, a normativa que ja no és vigent, etc). Pel que sabem, la Direcció de RRHH farà un informe de discrepància a aquest reparament i, per tant, serà l’àmbit de la Presidència de la Diputació, a nivell polític, qui decidirà en base a un i altre informe si les sol·licituds es paguen o no. Estem valorant ja amb els nostres serveis jurídics els passos a seguir en cas que l’escenari, finalment, sigui el de no pagament de les sol·licituds, atès que com a part actora de la negociació col·lectiva a la Diputació, entendríem vulnerat el dret fonamental a la mateixa, la qual cosa ens legitima a emprendre les actuacions administratives i judicials oportunes per a assegurar el compliment dels nostres acords.

Més enllà d’això, continua havent-hi sobre la taula una proposta de RRHH per a la revisió de la regulació actual sobre els premis, la qual, com ja us vam comentar en anteriors comunicats, no ens acaba de convèncer i la negociació de la qual, en tot cas, pensem que resta condicionada a què s’aclareixi quin serà l’escenari anteriorment descrit en relació al pagament de les sol·licituds pendents.” (El comunicat sencer el teniu aquí: http://bit.ly/2ET19G6)

La principal novetat que ens va anunciar la Direcció dels Serveis de Recursos Humans la setmana passada sobre aquesta qüestió és que es confirma l’escenari que nosaltres ja consideràvem com a més probable, és a dir, que a nivell polític s’ha decidit SOTMETRE’S AL MÉS QUE DISCUTIBLE CRITERI DE LA INTERVENCIÓ GENERAL I INSTAR RRHH A DENEGAR LES SOL·LICITUDS. Cal recordar que la Diputació, de forma irregular i per la via dels fets consumats, tenia ja paralitzades totes les sol·licituds que s’han fet des del mes de juliol, a les quals no ha donat curs. Per tant, el canvi que suposa aquesta decisió política és que properament les persones afectades tindran un acte administratiu que, si ho desitgen, podran recórrer i portar a un jutjat contenciós-administratiu per a reclamar el compliment d’aquest dret, cosa que fins ara no passava. Animem a tothom a fer-ho, en la mesura en què com més gent ho denunciï més possibilitats hi haurà d’obtenir una sentència favorable. Com a mínim recomanem a tothom que faci el recurs administratiu quan li sigui comunicada la denegació (ja que som conscients que no tots i totes les afectades voldreu anar al contenciós, com seria desitjable). I també animem a tothom a continuar sol·licitant els premis quan compleixi els requisits per als mateixos, atès que CONSIDEREM QUE AQUEST DRET ÉS NOSTRE I VIGENT A TOTS ELS EFECTES, encara que la Diba es negui actualment a fer-ho efectiu. Nosaltres, com a CGT, i tal com ja us vam avançar, tenim la intenció d’emprendre com a sindicat la via jurídica i arribar fins al final en aquesta, en defensa de la vigència dels nostres acords i del compliment dels mateixos. Estem en contacte amb els nostres serveis jurídics i a l’espera de saber en quin moment RRHH realitzarà el decret de denegació que haurà de comunicar individualment als i les sol·licitants, el qual –pels inputs que tenim a dia d’avui– tampoc no es farà de forma immediata, tot i que tampoc creiem que la cosa s’allargui gaire en el temps. Estem a sobre del tema i us n’informarem puntualment.

Més enllà de la via jurídica, però, que tindrà el seu recorregut (i la resolució de la qual probablement s’allargarà durant alguns anys), cal fer algunes consideracions: En primer lloc, considerem que aquesta decisió (la qual, s’ha de destacar, es pren en contra del criteri, jurídicament fonamentat, dels propis Serveis de Recursos Humans de la Diba) no és sinó una nova demostració de COVARDIA POLÍTICA, de la qual fem responsables al Coordinador Jordi Roca Ventura, al Diputat Joan Carles Garcia Cañizares i a la Presidenta Mercè Conesa i Pagès. Des de la CGT ELS INSTEM PÚBLICAMENT A RECONSIDERAR-LA I A DONAR COMPLIMENT ALS NOSTRES ACORDS, per respecte a aquesta plantilla i a la negociació col·lectiva. En segon lloc, entenem que aquesta decisió suposa un pas més en LA VIA DELS FETS CONSUMATS I DEL XANTATGE per part de la Diba en el marc de la negociació actual per a la revisió de la regulació d’aquests premis. Una negociació que a dia d’avui continua oberta i en la qual CGT, com ja us vam dir, estem participant amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat i, a ser possible, la millora, de l’actual regulació. Després direm alguna cosa sobre la situació d’aquesta negociació. Abans ens interessa emfasitzar un altre punt: La decisió presa suposa, de facto, la confirmació definitiva de l’INCOMPLIMENT d’una part del nostre Acord sobre condicions de treball i Conveni col·lectiu, i això malgrat que no hi ha hagut cap acord en MGN que el derogui, el modifiqui, o el deixi sense vigència, ni cap decisió del Ple de la Diputació que el suspengui. Considerem que això és UN ATAC MOLT GREU ALS NOSTRES DRETS, i que constitueix, a més, tota una declaració d’intencions respecte les altres matèries afectades pel famós informe de la Sindicatura de Comptes del mes de juliol (recordem: LA PAGA D’ASSIDUÏTAT I LA JORNADA DE TREBALL). Així, doncs, constitueix un pas més en l’aprofundiment del conflicte per part de la Diba, i no es pot quedar sense resposta per part de la plantilla.

Com hem dit, de forma reiterada, des que es va iniciar tot aquest procés el mes de setembre, només la mobilització i la pressió de la plantilla pot fer que aconseguim assegurar els nostres drets i condicions de treball posats en qüestió per la Intervenció General i la Sindicatura de Comptes. Només aquesta pot fer, en darrera instància, que no s’estableixi a la Diputació un estil de gestió de les relacions laborals que es redueixi, bàsicament, a imposar-nos constantment, per voluntat de l’Interventor Josep Abella Albiñana, la interpretació més restrictiva de tots els decrets de retallades aprovats durant els darrers anys pels diferents governs espanyols, a costa dels nostres drets com a treballadores i treballadors. Cal emprendre la via jurídica en aquest tema, però no es pot fiar tota la nostra acció i la nostra resposta a aquesta, ja que limitar la resolució del conflicte exclusivament a la futura decisió d’un/s jutge/s o jutgessa/es és, precisament, L’ESCENARI QUE MÉS LI CONVÉ A LA DIPUTACIÓ. Aquest camí s’ha de transitar, però cal transitar-ne un altre, i de forma urgent: La intensificació de la lluita que s’ha estat duent a terme durant els últims mesos. Mai no ens cansarem d’insistir-hi: És només la lluita la que ens permet guanyar, garantir i millorar els nostres drets, i aquest cas no serà pas una excepció. Fem una crida des de ja a tothom a augmentar aquesta pressió i a respondre per la via de l’acció col·lectiva. Des de la CGT estem treballant ja per a FER POSSIBLE AVIAT UNA ASSEMBLEA GENERAL per a prendre decisions entre totes i tots, sense descartar cap escenari de conflicte. Entenem que aquesta Assemblea ha de donar continuïtat al procés assembleari que s’ha estat desenvolupant des de finals de l’estiu passat, i que ha de prendre en consideració la realització concreta del mandat de les assemblees prèvies en vistes a la situació actual. Sense descartar, com hem dit –i volem insistir-hi–, CAP ESCENARI.

Pel que fa a la situació de la negociació: Des de la CGT en cap moment ens hem aixecat de la taula, estem negociant i tenim voluntat d’assegurar els premis mitjançant un acord, la qual cosa no vol dir que estiguem –mai no ho hem estat ni ho estarem– disposats a acceptar qualsevol acord en relació a aquesta matèria, ni a cap altra. Nosaltres no signem retallades, no acceptarem res que suposi una pèrdua de drets per a aquesta plantilla, ni tampoc res que no sigui aprovat per la mateixa en Assemblea general. La Diba porta molt de temps marejant la perdiu insistint amb una proposta que no va en la bona línia, sinó que té a veure amb una revisió del sistema de millores socials, que a la pràctica liquida els premis com a tals. Una proposta respecte la qual CGT li hem manifestat reiteradament que no ens convenç, i que difícilment estarem disposats a signar cap acord en aquests termes. RRHH té sobre la taula una altra proposta que ha fet la part social, i sap perfectament que l’enfocament general de la mateixa (a manca de treballar i concretar-ne els detalls entre les parts), podria fer possible desbloquejar la situació i permetre’ns assegurar el contingut substancial del dret sense que cap instància, ni externa ni interna, en pogués qüestionar la legalitat. Instem a la patronal a treballar d’una vegada de forma seriosa en aquesta línia, si és que vol arribar a un acord. Mentrestant, nosaltres no ens quedarem amb els braços plegats. Ens mourem i cridem al conjunt de la plantilla també a fer-ho, per tal d’INTENSIFICAR LA PRESSIÓ SOBRE MINERVA I CAN SERRA, en defensa dels nostres drets i condicions de treball.

Les consignes, per nosaltres, són ben clares. Feu-les córrer:

ELS ACORDS SÓN VIGENTS, RECLAMEM ELS PREMIS! JA N’HI HA PROU DE JUGAR AMB ELS NOSTRES DRETS! DEFENSEM-LOS ENTRE TOTES I TOTS!

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

23 de març del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Anuncis
Publicat dins de Comunicats, Mesa de Negociació, Premis | Deixa un comentari

Darrers aclariments sobre la jornada de Vaga General Feminista de demà

DARRERS ACLARIMENTS SOBRE LA JORNADA DE VAGA GENERAL FEMINISTA DE DEMÀ

Companyes, companys,

A causa del festival d’e-mails que molts i moltes de vosaltres vau rebre ahir procedents de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans i de la Unitat de Gestió del Temps de Treball, i que no han fet altra cosa que afegir més confusió a la prèviament generada per altres sindicats en relació a la Vaga General de demà, 8 de març, us enviem aquesta nota per aclarir alguns dubtes que ens heu manifestat. No és res que no us haguem traslladat ja en comunicats anteriors, però hem pensat que val la pena insistir-hi.

Demà hi ha convocada per part de la CGT i altres organitzacions sindicals una Vaga General a tot l’Estat i tots els sectors econòmics. L’ABAST TEMPORAL DE LA VAGA ÉS TOTA LA JORNADA, I HI HA COBERTURA LEGAL PER A LA REALITZACIÓ DE LA MATEIXA DURANT LES 24 HORES del dia 8 (és a dir, de 00.00h a 24.00h, i per a la gent que treballa a torns des de l’inici del primer torn d’aquell dia fins al final de l’últim). Teniu còpia del preavís de vaga registrat per la CGT al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social el proppassat 13 de febrer clicant aquest enllaç: http://bit.ly/2D84SKT

Aquesta Vaga General és promoguda per la coordinadora estatal de col·lectius i organitzacions del moviment feminista, i la crida que fa la mateixa és a UNA VAGA LABORAL, ESTUDIANTIL, DE CURES I DE CONSUM DE 24 HORES DE DURADA PER AL DIA 8. CGT ha respost a aquesta crida formalitzant legalment la convocatòria de vaga en l’àmbit que li és propi, el laboral. Altres sindicats (en concret, CCOO i UGT), no només han fet cas omís a la mateixa, sinó que s’han despenjat convocant unes aturades parcials “simbòliques” que no responen a la demanda feta pel moviment feminista a les organitzacions sindicals, i que més aviat són una burla a la lluita de les dones treballadores. Demà nosaltres cridem a SECUNDAR LA VAGA GENERAL, no pas a fer aturadetes de pa sucat amb oli per a cobrir l’expedient i gestionar les aparences. De motius, en sobren. Teniu aquí un bon resum dels mateixos: http://bit.ly/2G2az0a I aquí un argumentari més extens i detallat: http://bit.ly/2EUoCXm

Pel que fa als serveis mínims: La CGT, com a sindicat convocant, ha constituït Comitè de Vaga en l’àmbit de la Diputació, la composició del qual va ser comunicat formalment als Recursos Humans de la mateixa el 20 de febrer. S’han acordat uns serveis mínims amb la Diba, que afecten principalment als serveis de caràcter assistencial (també a alguns altres àmbits, com ara espais naturals). La majoria dels orgànics de la Diputació no poden ser considerats en cap cas “serveis essencials a la comunitat” i, per tant, no tenen mínims. Insistim novament en el que us diem sempre: CAP DE VOSALTRES TÉ L’OBLIGACIÓ LEGAL DE REALITZAR SERVEIS MÍNIMS SI LA DIBA NO US HO HA COMUNICAT PRÈVIAMENT PER ESCRIT ABANS DE LA JORNADA DE VAGA. Si us ho han comunicat per escrit però considereu que al vostre orgànic no li correspondria fer-ne poseu-vos en contacte amb nosaltres (tanmateix, en aquest cas, us recomanem que els feu; tot i que si comprovem amb posterioritat que se us ha vulnerat el dret de vaga, ho podem denunciar).

Molt important: El dret de vaga és un dret fonamental, un dret de les treballadores i els treballadors. No cal demanar permís per exercir-lo, ni cal avisar, ni comunicar-ho a ningú. NO TENIU CAP MENA D’OBLIGACIÓ LEGAL D’INFORMAR A L’EMPRESA (L’ADMINISTRACIÓ, EN EL NOSTRE CAS) NI A CAP SUPERIOR QUE FEU VAGA, NI ABANS, NI DURANT, NI DESPRÉS DE LA MATEIXA, I NINGÚ NO US HO POT DEMANAR. L’única comunicació que heu de fer és absentar-vos del vostre lloc de treball el dia de la vaga, i prou.

Finalment: Tots i totes estem cridades a la Vaga General demà, i des de la CGT us animem a secundar-la, activament, i a participar als piquets i manifestacions. Els nostres punts de trobada durant la jornada de vaga els teniu aquí: http://bit.ly/2tnklaC

DEMÀ ENS ATUREM PER A QUE EL MÓN FUNCIONI, TOTHOM A LA VAGA!

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

7 de març del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de 8 de març, Antipatriarcal, Vaga general | Deixa un comentari

8 de març: 24 hores de Vaga Feminista. Punts de trobada durant la jornada de vaga

8 DE MARÇ: 24 HORES DE VAGA FEMINISTA

PUNTS DE TROBADA DURANT LA JORNADA DE VAGA

Companyes, companys,

Us enviem aquest correu per a informar-vos dels punts de trobada a Barcelona de la nostra Secció Sindical durant la jornada de VAGA GENERAL FEMINISTA d’aquest proper dijous, 8 de març. Us recordem que, malgrat la confusió generada pel fet que alguns sindicats només hagin cridat a fer aturades parcials aquell dia, tot intentant desvirtuar i buidant així de contingut la crida del moviment feminista per a aquest 8M, LA CONVOCATÒRIA DE VAGA ÉS DE 24 HORES, A TOT EL TERRITORI DE L’ESTAT I A TOTS ELS SECTORS ECONÒMICS (PÚBLICS I PRIVATS), I QUE HI HA PLENA COBERTURA LEGAL PER A LA MATEIXA (preavís de vaga general registrat per la Confederació General del Treball i també per la CNT, la IAC i altres sindicats).

Punts de trobada:

  • 09.00h: Piquet informatiu de CGT Diba, a l’entrada del Rellotge del Recinte de l’Escola Industrial (C/Comte d’Urgell, a la sortida del Metro). Des d’aquí farem després un piquet itinerant per altres centres de treball.
  • 12.00h: Piquet central, a la Plaça Catalunya.
  • 18.15h: Ens trobem davant del nostre local sindical (al C/Mallorca 244, 2on 1a, entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia) per a anar a la mani.
  • 18.30h: Manifestació unitària de la Comissió 8 de març, amb inici a Passeig de Gràcia amb Diagonal.

Adjuntem cartells de les convocatòries unitàries (piquet central i manifestació de la tarda).

Tal com vam fer durant la jornada de Vaga General del dia 3 d’octubre, habilitarem el nostre local del C/Mallorca aquell dia com a zona de descans i espai de seguretat per a qui ho necessiti. Qui vulgui pot deixar-hi la canalla, passar a dinar al migdia (tindrem preparat un petit rebost per compartir, però us recomanem portar un tupper o entrepà). Hi haurà companys de guàrdia com a mínim des de les 09.00h fins a les 18.00h. Per qualsevol dubte o situació d’urgència durant la vaga podeu trucar al telèfon 934049221.

Recordeu que la crida per al 8 de març és a una Vaga General de caràcter social, és a dir, no només laboral, sinó també estudiantil, de cures i de consum. Es tracta d’una vaga feminista, per tant, el protagonisme correspon a les companyes dones, però TOTES I TOTS ESTEU (ESTEM) CRIDATS A SECUNDAR-LA.

Per a més informació sobre la convocatòria de vaga, us remetem als comunicats que us hem enviat anteriorment, els dies 22 de gener (http://bit.ly/2C8Yebs), 20 (http://bit.ly/2oyerOd) i 26 de febrer (http://bit.ly/2I5JNEE).

Ens veiem aquest dijous als carrers. Salut!

JUNTES SOM MÉS FORTES! EL 8 DE MARÇ LES DONES HO ATUREM TOT!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

6 de març del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.
Cartells: Convocatòries a Barcelona, Mani amb recorregut definitiu

Publicat dins de 8 de març, Vaga general | Deixa un comentari

Recordatori: Assemblea general aquest dimecres a Urgell per a tractar sobre la Vaga Feminista del 8 de març

RECORDATORI: ASSEMBLEA GENERAL AQUEST DIMECRES A URGELL PER A TRACTAR SOBRE LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ

Companyes, companys,

Us enviem aquest correu per a recordar-vos que us convoquem a totes i tots aquest proper dimecres dia 28 de febrer a una ASSEMBLEA GENERAL DE TREBALLADORES I TREBALLADORS de la Diputació de Barcelona, entre les 13h i les 15.30h, a la Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó (Recinte de l’Escola Industrial — Urgell), amb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Vaga General Feminista del 8 de març
  2. Altres / Torn obert de paraules

En aquesta Assemblea informarem en detall sobre la convocatòria de VAGA GENERAL (LABORAL, ESTUDIANTIL, DE CURES, I DE CONSUM) DEL PROPER DIA 8 DE MARÇ, sobre la qual us vam enviar recentment un comunicat, amb material i informació diversa: http://bit.ly/2oyerOd

Aprofitem per a aclarir novament un aspecte que està generant alguns dubtes entre algunes companyes: LA VAGA FEMINISTA DURA 24 HORES, des de les 0:00h fins a les 24:00h del dia 8 de març, o des de l’inici del primer torn fins al final del darrer torn d’aquell dia. Hi ha PLENA COBERTURA LEGAL PER A LA MATEIXA, encara que hi hagi sindicats que estiguin cridant a fer només aturades parcials (com si la lluita de les dones per la igualtat no es mereixés una vaga d’una jornada sencera, o com si una aturadeta de 2h permetés visibilitzar totes les desigualtats que patim…) Des de la CGT cridem a SECUNDAR I DONAR SUPORT A LA VAGA DURANT TOTA LA JORNADA, que és la crida que fa –reiterem– el moviment feminista. Sobren els motius per a aturar-ho tot, i totes i tots estem convocades, a tot el territori i a tots els sectors.

Ens veiem aquest dimecres a Urgell per parlar-ne. La vostra assistència i participació és important per a CONSTRUIR AQUESTA VAGA ENTRE TOTES. Recordeu que l’Assemblea és autoritzada i que, com sempre, podeu justificar la vostra presència a la mateixa fent un full d’incidències, amb el codi 0562 (Gestions per compte del Servei).

ENS VOLEM VIVES I ENS VOLEM LLIURES! SENSE NOSALTRES EL MÓN S’ATURA!

Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

26 de febrer del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de 8 de març, Convocatòries, Vaga general | Deixa un comentari

Alguns aclariments relatius a la nova regulació dels incentius a la jubilació anticipada

Bon dia a totes i tots,

Us enviem amb aquest correu una nota que hem fet amb alguns aclariments relatius a la nova regulació dels incentius a la jubilació anticipada. Us la copiem a continuació i us l’adjuntem també en l’arxiu PDF adjunt. Ja sabeu que no és del nostre gust entrar en rèpliques i contrarèpliques amb altres sindicats, però tenint en compte la desinformació barroera que un d’ells ha estat difonent darrerament sobre aquesta qüestió ens sentim legitimades per a respondre.

Aprofitem també aquesta tramesa per a reiterar de nou públicament la nostra solidaritat amb les 27 persones encausades arran de la tancada estudiantil al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2013, el cas conegut com a “27 i més” (sobre el qual us informàrem en un comunicat el proppassat 8 de gener: http://bit.ly/2EZnIca). Entre aquestes persones es troba el nostre company Ermengol Gassiot, Secretari General de la CGT de Catalunya, el qual s’enfronta a una petició fiscal de més d’11 anys de presó pel simple fet d’haver donat suport, com a delegat de la CGT, a les reivindicacions dels estudiants en lluita, i haver participat en una roda de premsa a tal efecte, juntament amb altres representants dels treballadors i les treballadores de la UAB. L’Ermen es troba des d’ahir en situació de cerca i captura, i podria ser detingut en qualsevol moment, segons ordre dictada pel jutjat de Cerdanyola del Vallès que instrueix el cas, en haver-se negat a personar-se en seu judicial a recollir cap notificació relativa al mateix, atès que considera que aquest procés no és sinó un muntatge amb finalitats de persecució política, i que ell no ha realitzat cap mena d’actuació que sigui susceptible de ser jutjada per la via penal.

Us copiem l’enllaç al comunicat difós ahir per la CGT de Catalunya manifestant la posició de la nostra organització sobre la situació judicial de l’Ermengol i la resta d’encausades en el marc del procés dels 27 de la UAB, posició que compartim i fem nostra: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12762

Des de la nostra Secció Sindical manifestem el nostre absolut suport a l’Ermen i als 27, i condemnem radicalment la repressió que s’està duent a terme contra els qui s’han significat en la lluita en defensa de la universitat pública. Si ens toquen a una, com fem sempre, respondrem TOTES.

—-

ALGUNS ACLARIMENTS RELATIUS A LA NOVA REGULACIÓ DELS INCENTIUS A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA

Companyes, companys,

Us enviem aquesta nota per a fer alguns aclariments en relació a algunes afirmacions realitzades per UGT en el seu comunicat difós el dia 9 de febrer (sota l’encapçalament “Informacions vàries negociacions”) i, més concretament, l’apartat referit a l'”ACORD PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS JUBILACIONS ANTICIPADES” (sic), en el qual es justifiquen per no haver signat l’esmentat acord de la Mesa General de Negociació, que sí ha estat subscrit per la resta de la representació sindical, prèvia decisió majoritària d’una Assemblea general de treballadores i treballadors, tal com us vam informar en el nostre comunicat del 22 de desembre passat (http://bit.ly/2EHhIFz).

El dia 6 ja us vam fer arribar una nota informant sobre la represa de la negociació col·lectiva un cop iniciat l’any nou, en la qual, entre d’altres informacions, fèiem referència a un comunicat anterior d’UGT en els següents termes:

 “Per últim, i per a acabar, no volem deixar passar l’ocasió sense manifestar la nostra sorpresa per les raons adduïdes per la UGT en el seu darrer comunicat (de data 31/01/2018) per no haver subscrit l’acord del Pla d’Ordenació que, com sabeu, incorpora la regulació revisada dels incentius a la jubilació anticipada. Ja estem acostumades a les mentides i mitges veritats d’aquest sindicat però, certament, després d’una negociació complexa i conflictiva que ha durat uns 4 mesos, i en la qual nosaltres hem tingut la cura de traslladar la decisió a la plantilla mitjançant Assemblea i d’informar de forma detallada al respecte al llarg de tot el procés (…), ens resulta sorprenent que UGT despatxi el tema més d’un mes després de tancat l’acord i amb un lacònic comunicat on diu el que diu. Per part nostra, ens reiterem en la valoració que ja vam fer d’aquest acord: considerem que garanteix la continuïtat de la regulació fins ara vigent i suposa, a més, des d’un punt de vista global, una millora de la mateixa. De forma especial, valorem molt positivament que, per primer cop, i gràcies al nou acord, aquests incentius passin a ser precisament això, incentius (i no pas des-incentius, com passava fins ara) per als companys i companyes que tenen salaris més baixos, la immensa majoria dels quals difícilment podien plantejar-se la jubilació anticipada en el marc de l’acord anterior.” (El comunicat sencer el teniu aquí: http://bit.ly/2HzEMnu)

Doncs bé, el comunicat del 9 de febrer d’UGT d’alguna manera pretén ser una resposta al paràgraf precedent. Atès que en el mateix detallen una mica més els motius que justifiquen, a parer seu, no haver subscrit l’acord, i venen a dir que nosaltres “negociem a la baixa” (una afirmació ben peculiar venint de qui ve… però tampoc tenim massa ganes d’estendre’ns ni de fer sang sobre aquest particular, tot i que en podríem fer), hem considerat pertinent analitzar aquests “motius”. Ho fem partint de la mateixa base que en comunicats anteriors: La CGT no signa retallades, i la nostra valoració de l’acord que ens ocupa és que aquest garanteix en línies generals la regulació anterior, i que a més incorpora aspectes nous prèviament no regulats que suposen una millora global de la mateixa.

El primer dels motius exposats per UGT té a veure amb el període mínim de serveis prestats immediatament anterior a la jubilació per a poder accedir a l’incentiu, i el segon amb els topalls mínims i màxims que s’han establert en els imports de les mensualitats. Pel que fa al primer aspecte: No deixa de ser curiós que la UGT hagi trigat més d’un mes en manifestar públicament les raons que, teòricament, els han portat a no signar l’acord i que, de les 20 pàgines del mateix, hagin triat precisament aquest punt en particular, que és poc més que irrellevant dins del conjunt, i sobre el qual –dit sia de passada– no van dir ni mú a la MGN durant els 4 mesos de reunions que va durar la negociació (hom pot consultar les actes, si vol, per a verificar aquesta afirmació). UGT sosté que l’acord anterior sobre incentius a les jubilacions anticipades (que és de l’any 1996) establia 1 any mínim de prestació de serveis immediatament anterior a la jubilació per a tenir dret a accedir a l’incentiu, i que l’acord revisat n’estableix 2 anys i 1 mes. Això és cert. El que no és cert, però, és que això sigui en cap cas una demostració palmària de què “s’ha negociat a la baixa”. Allò que UGT no diu, malgrat que ho saben perfectament, és que aquests 2 anys i 1 mes es van establir per acord entre les parts atenent un criteri de caràcter fiscal, a partir de l’actual normativa tributària (que no és pas la del 1996), tal com s’especifica a la Disposició addicional cinquena del Pla integral de jubilació que forma part de l’acord (pàgina 19 del mateix), que diu:

 “Als imports previstos com incentiu i/o indemnització li seran d’aplicació la reducció que s’estableix a l’article 18.2 de la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones físiques en relació amb els percentatges de reducció aplicables a determinats rendiments del treball, ja que té un període de generació superior a 2 anys i reuneix la resta de requisits exigits per la normativa tributària.”

En resum, establir aquest període mínim de prestació de serveis immediatament anterior a la jubilació permet que els perceptors de l’incentiu es puguin desgravar aquest a la declaració de l’IRPF, amb un percentatge de desgravació no pas menor, mentre que establir un període inferior no ho permet. Sobre aquest particular, per cert, UGT no va dir absolutament res, ni a favor ni en contra, en cap de les reunions de MGN en les quals es va negociar l’acord. Fet que resulta molt sorprenent, tenint en compte que més d’un mes després de conclòs aquest ens venen a dir que això ve a ser poc menys que inacceptable. Però, bé, més enllà d’això, empitjora a la pràctica aquest aspecte particular, en algun sentit, la regulació anterior? Perjudica aquest canvi a algú, o a gaire gent? Fa que hi hagi una part majoritària o important de la plantilla que es vegi impedida d’accedir al cobrament de l’incentiu? Resultaria tan “greu” la cosa com per a justificar, com diu UGT, no signar l’acord? Bé, si agafem com a referència, per exemple, l’any 2016, que és l’últim del qual podíem disposar de dades durant el període de negociació d’aquest acord, resulta que d’una plantilla de prop de 4.000 empleades i empleats només hi hauria 2 persones que tinguessin complert el requisit d’edat per a accedir a l’incentiu (63 ó 64 anys) i que no poguessin acreditar un període mínim de 2 anys i més de serveis prestats immediatament a la data en què s’haurien jubilat si l’haguessin pogut demanar. Tanmateix, això resulta irrellevant, perquè aquestes 2 persones tampoc haurien pogut demanar l’incentiu amb la regulació anterior (la del 1996), en no complir els altres requisits que s’establien en la mateixa. Per tant, en cap cas es pot afirmar que aquest aspecte particular perjudiqui ningú ni que sigui un exemple d’una “negociació a la baixa”. Més enllà d’això, només cal mirar les dades detallades dels i les sol·licitants de l’incentiu l’any abans esmentat, per a comprovar que els períodes de prestació de serveis de qualsevol d’aquestes persones són, com és lògic, molt superiors a 1 ó 2 anys (van des d’un mínim d’11 anys fins a un màxim de 45, en el cas de les persones que es van jubilar 2 anys abans de l’edat obligatòria), per la qual cosa considerem RIDÍCUL prendre aquest argument com a presumpta “demostració” que l’acord actual empitjora en algun sentit l’anterior.

Pel que fa al segon aspecte, el dels topalls, UGT afirma que a causa de l’establiment dels mateixos “hi ha companys i companyes, treballadors i treballadores com totes i tots, que NO rebran les 14 mensualitats”. És cert això? Bé, el que podem dir és que amb la regulació existent fins ara (que no va negociar precisament la CGT) sí que hi havia molts companys i companyes, bàsicament dels grups E i C2, que no rebien cap mensualitat en concepte d’incentiu, ja que –ben simplement– no sol·licitaven aquest perquè no els hi sortia a compte fer-ho, és a dir, el disseny del mateix feia que aquest incentiu no els compensés la pèrdua de la part de la pensió que deixaven d’ingressar pel fet de jubilar-se anticipadament. Aquests companys i companyes rebran ara automàticament un incentiu mínim de 30.000 EUR (si es prejubilen 2 anys abans de l’edat de jubilació obligatòria), si el càlcul de les 14 mensualitats que rebrien resulta inferior a aquest import (de fet, cal dir que cap sol·licitant de l’incentiu dels grups E i C2 l’any 2016 arribava a aquests 30.000 EUR). Que aquest aspecte de l’acord millora la regulació anterior és quelcom incontrovertible, que en cap cas es pot discutir. És una dada, i punt. Així, doncs, el punt en concret que porta a UGT a no signar l’acord és el topall màxim de 55.000 EUR, tot i que ells no ho afirmin clarament. Nosaltres considerem que l’establiment d’aquests topalls (el mínim i el màxim) suposa una millora del disseny dels incentius en un sentit de justícia distributiva, més tenint en compte que el ventall de desigualtats salarials a la Diputació és enorme, com sap tothom que conegui una mica les retribucions existents a les administracions locals al nostre país.

Però afecta a molta gent aquest topall màxim? Tornant a les dades de l’any 2016, resulta que de les 60 persones que van sol·licitar l’incentiu (prenem només les sol·licituds de jubilació 2 anys abans de l’edat obligatòria), només 5 tenien dret en base a la regulació anterior a percebre un import superior a l’actual topall. Totes 5 del grup A1 i, més que presumiblement, en posicions directives a la casa. Dues d’elles van percebre un incentiu, equivalent a 14 pagues, proper a 75.000 EUR, que els sobrecompensava a cadascuna d’elles uns 50.000 EUR de més la pèrdua econòmica que patien en la pensió pel fet de jubilar-se abans de l’edat obligatòria. Aquest era, doncs, el disseny que establia la regulació anterior acordada el 1996, que generava situacions d’aquesta mena, mentre –insistim– ben pocs companys i companyes dels grups E i C2 es podien prejubilar. Si UGT insisteix en què no és acceptable signar acords de MGN que garanteixen i milloren drets per a la immensa majoria de la plantilla pel fet que aquests puguin afectar mínimament als privilegis d’un segment ultraminoritari de l’estructura directiva de la Diputació que es troben sota la seva protecció, doncs, sincerament, que ho diguin. Si aquest és el seu model sindical, que ho diguin. Però que ho facin obertament i no ens vinguin amb romanços ni amb sopars de duro sobre “negociacions a la baixa”. Nosaltres no tenim cap problema, sabem a què juguem, sabem quins interessos estem defensant, i seguirem fent-ho.

Finalment, no volem acabar sense destacar novament altres aspectes positius de l’acord sobre els quals UGT no diu ni ase ni bèstia, i que sembla que hagin caigut del cel. Ja els explicàvem al nostre comunicat del 22 de desembre:

 “Addicionalment, i per a les persones amb una discapacitat reconeguda superior al 45% o bé al 65% (segons els casos), s’estableix, a més a més, un pagament a tant alçat mínim de 3.000 EUR si l’import de la pensió en prejubilar-se és inferior al 100%. També aquí s’estableix un import màxim de 9.000 EUR al qual es passarà automàticament sense necessitat d’ulterior negociació en el moment en què la LPGE ho permeti, així com un mecanisme de revisió anual a l’alça de l’import mínim.

Més enllà d’això, un altre aspecte que també cal destacar és que l’acord sobre incentius no és d’aplicació només al personal funcionari, sinó també als i les interines, i així mateix al personal laboral adherit al nostre conveni, propi o d’organismes externs que pertanyen al sector públic de la Diputació.”

A això cal afegir l’establiment d’un esquema màxim de mensualitats que duplica el de la regulació anterior, i al qual es passarà automàticament quan la LPGE ho permeti, a més de la previsió de la revisió anual a l’alça d’aquestes mensualitats en seu de MGN mentre no sigui possible arribar a l’esquema màxim abans referit… En fi, sempre es pot anar a més en una negociació, si hom disposa de la força col·lectiva per fer-ho (cosa que depèn, com diem sempre, de totes i de tots), però considerem que de la conclusió d’aquesta tenim dret a estar raonablement satisfets, sense negar en cap cas, com ja vam explicar públicament davant de tothom a l’Assemblea del 18 de desembre, que nosaltres voldríem haver millorat més l’acord anterior. En qualsevol cas, d’un sindicat que quan es va obrir aquest meló admetia posar-se a negociar en base a la suspensió formal de la regulació anterior (situació que es va impedir per l’actitud que vam prendre els altres sindicats, no precisament per la seva), i que no ha contribuït en absolut a la mobilització de la plantilla al voltant d’aquest tema, no podem admetre ni admetem lliçons de cap mena.

Us seguirem informant. Salut!

 Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

21 de febrer del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Comunicats, Mesa de Negociació | Deixa un comentari