Operàries de serveis: Seguim i seguirem en lluita! Cartell per a difondre als centres de treball

L’única lluita que es perd és la que s’abandona. Seguim, per la dignitat del col·lectiu!

Cartell per a descarregar, imprimir i difondre pels centres de treball: Gran, 5,9 Mb (clicant aquí); Petit, 3,0 Mb (Clicant aquí). Feu-lo córrer!

Anuncis
Publicat dins de Agitprop, Operàries de serveis | Deixa un comentari

Recordatori de convocatòries per avui i demà

Companyes, companys,

Us enviem un recordatori de les convocatòries d’aquesta setmana, de les quals ja us hem anat informant durant els darrers dies en diferents comunicacions.

Avui, 27 de juny, a les 11.30h. Assemblea al Pati Manning per a abordar la problemàtica del personal disfuncionat. Més informació sobre la mateixa en aquest enllaç: https://bit.ly/2N5FVGq L’Assemblea és autoritzada i, com sempre, podreu justificar la vostra assistència a la mateixa fent un full d’incidència (o a Intradiba), amb el concepte ‘Gestions per compte del servei’ (codi 0562).

Demà dijous, 28 de juny, concentració a Can Serra a les 11.30h, amb motiu de la celebració del Ple corporatiu. Més informació sobre la convocatòria general de demà en aquest enllaç: https://bit.ly/2yuMqzo I sobre la crida específica al personal operari de serveis en aquest altre: https://bit.ly/2t8N4NT

Fem una crida a participar en totes dues i, molt especialment, a acudir demà el màxim de gent a Can Serra a la concentració. És important que siguem molts i moltes, i que aquesta plantilla faci una demostració de força i de fermesa davant les pretensions de Minerva i Can Serra de retallar uns drets que són nostres.

Seguim… Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

27 de juny del 2018

Publicat dins de Assemblees, Convocatòries, Disfuncionades, Operàries de serveis | Deixa un comentari

Comunicat: Ja n’hi ha prou d’intentar prendre el pèl a aquesta plantilla!

JA N’HI HA PROU D’INTENTAR PRENDRE EL PÈL A AQUESTA PLANTILLA!

Companyes, companys,

Us enviem aquest comunicat per a fer-vos cinc cèntims sobre l’enèsima situació de bloqueig a la qual estem assistint, de nou, a la Mesa General de Negociació (MGN) de la Diba en relació a les matèries que s’estan tractant a la mateixa. El primer que hem de dir és que una bona part d’aquestes matèries porten molts i molts mesos sobre la taula, s’han tractat un cop rere un altre en múltiples reunions, i la seva resolució hores d’ara resulta, encara, força incerta… i no precisament per voluntat nostra. La causa no és altra que la manca de disposició patronal i una estratègia de negociació per part de Minerva i Can Serra absolutament kafkiana, que –com ja hem dit en anteriors comunicats– sembla més orientada a marejar la perdiu de forma infinita que no pas a resoldre el conflicte amb aquesta plantilla.

Hi ha dues qüestions en les quals ens volem centrar en aquest escrit, i que ens preocupen especialment ara mateix, tot i que no són pas les úniques, ja que n’hi ha d’altres també en curs de negociació. La primera és la dels premis per anys de serveis i la segona és la del nou model de carrera professional. Creiem que són les que millor exemplifiquen la desídia negociadora i la mala fe vers els nostres drets que predomina actualment a Minerva i, molt especialment, entre els polítics de Can Serra (amb el Diputat responsable de l’Àrea al capdavant), els quals sembla evident que tenen altra mena de preocupacions al cap, les quals que no van precisament en la línia de recuperar la pau social a la Diputació.

Pel que fa als premis: Com sabeu, el Diputat Garcia Cañizares va prendre la decisió de no pagar-los, tot plegant-se al més que discutible criteri d’Intervenció General i fent cas omís a un informe de discrepància emès per la Direcció de RRHH el qual, a parer nostre i dels nostres serveis legals, està força millor fonamentat jurídicament que no pas el “reparament” de l’Interventor. Aquesta decisió política, els responsables de la qual tenen noms i cognoms, suposa un incompliment, de facto, per part de la Diputació, d’allò establert en l’article 30 del nostre Acord sobre condicions de treball i l’article 43 del nostre Conveni col·lectiu. Davant d’aquest incompliment, que considerem MOLT GREU, hem iniciat la via jurídica, interposant un recurs de reposició al decret de denegació dels premis, i tenim en perspectiva acudir al contenciós en el cas, més que previsible, que la Diputació rebutgi aquest recurs. Tot això són fets coneguts, perquè us n’hem informat en d’altres comunicats, i se n’ha parlat també en assemblees, etc.

Més enllà d’això, i malgrat la imposició d’aquesta estratègia de fets consumats des de Can Serra, portem mesos negociant, partint del compromís del propi Diputat Cañizares, expressat personalment en diverses reunions en presència nostra, que aquesta partida destinada inicialment als premis, en el cas que aquests no es poguessin pagar (sempre a parer seu, clar) com a tals, es destinarien igualment a la plantilla. No sabem fins a quin punt ens podem refiar d’aquest “compromís”, però el fet és que durant aquest temps hi ha hagut fins a tres propostes diferents sobre la taula, dues de les quals tenien a veure amb la revisió del sistema de millores socials, i una altra amb el complement de productivitat. Tot el procés de negociació ha estat interferit, com és habitual darrerament, pels criteris d’Intervenció, que han fet que alguna de les propostes no pogués tenir recorregut en Mesa per considerar-la inviable des d’un punt de vista legal (fet, però, sobre el qual es podria discutir llargament…) En el decurs de tot el procés, i es poden consultar les actes, va quedar palesa la voluntat de totes les parts a la MGN, també de RRHH, que l’acord que s’assolís no comprometés la vigència dels articles 30 de l’AM i 43 del CC i que, en tot cas, es contemplés com una aplicació temporal, i revisable, mentre un tribunal contenciós no es pronunciés sobre l’eventual legalitat dels mateixos. Per part nostra el criteri ha estat ben clar: En cap cas no ens farem corresponsables de la inaplicació unilateral d’una part dels nostres acords, i no admetem que se’ns pretengui obligar a fer-ho per a poder disposar d’una partida de diners que són dels treballadors i les treballadores.

Doncs bé, en el moment present sembla que aquest darrer aspecte és l’escull principal per a assolir un acord. Tot i que RRHH hi havia accedit en reunions anteriors, ara torna enrere i es tanca en banda tot afirmant que la Diba no té perquè “facilitar la vostra estratègia jurídica” (en relació a l’impagament dels premis, s’entén). I tot això quan la darrera proposta que ha estat sobre la taula semblava ja prou madura com per a tancar, potser, un preacord abans de l’estiu i portar-lo a Assemblea general per a ser considerat per part de la plantilla. Aquest és el valor de la paraula dels polítics de la Dipu, i en concret, del Diputat Cañizares, i això és el que val el seu compromís a l’hora de la veritat: No res. L’estratègia patronal sembla clara, i resulta evident que, en absència de mobilització i de pressió per part de la plantilla, no tenen ni tindran cap incentiu per a arribar a cap acord: Si no s’arriba a un acord, els treballadors i les treballadores no podrem disposar d’aquests diners, que són nostres, cosa que a Minerva i Can Serra sembla que ja els està bé, i pel que fa als premis, fins que un tribunal no es pronunciï (no se sap quan, i poden passar anys), la Dipu no pagarà res. La pretensió, ara, de voler fer-nos correponsables als sindicats de la seva inaplicació o d’incloure la suspensió de la vigència de la regulació dels premis en un nou acord (cosa que saben que en cap cas podem ni volem acceptar, i menys tenint en compte que sobre aquest aspecte ja existia prèviament un grau raonable de consens entre les parts), no fa més que bloquejar per enèsima vegada una negociació que semblava estar en el seu estadi final, i és una excusa patronal per no haver-se de molestar ni tant sols en disposar de la partida per destinar-la a la plantilla. El tema no està tancat, però si la Dipu no es mou de la seva posició actual, difícilment es podrà acordar res.

L’altra qüestió que ens sembla ben paradigmàtica, en el context actual, és la del nou model de carrera professional (CP). Ja us vam enviar un comunicat al respecte el mes de maig (https://bit.ly/2JSmFdn). Ara, quan els treballs de la Comissió Tècnica ja es donen per finalitzats, i la matèria ha de passar a ser discutida a la MGN, resulta que encara no sabem del cert sobre quina quantitat de diners haurem de negociar i quina és la partida efectivament disponible per a la nova CP (a la pràctica, doncs, no sabem realment què nassos es negociarà). I tot això, novament, per un criteri restrictiu i més que discutible que s’ha tret de la màniga l’Interventor, segons el qual només es pot disposar del mateix import que al Pressupost 2017. Això fa que hi hagi 6 MEUR, que estan pressupostats, i pels quals es comptava en aquest nou model de CP, l’ús dels quals no sabem si estaran sobre la taula o no en aquesta negociació. De moment ens diuen que no, o bé ens donen llargues. De fet, d’aquesta partida de 6 MEUR, la Dipu només es compromet a executar 1,565 MEUR al 2018, per al pagament del Complement-NT acordat a la MGN el mes de desembre passat, la qual cosa vol dir que hi ha prop de 4,5 MEUR sobre els quals no se’ns aclareix si es podrà disposar per a la nova CP enguany, ni si es pressupostarà, o no, un import similar en exercicis posteriors. Òbviament, tothom entén que 4,5 MEUR són una quantitat molt important de diners i que, per tant, disposar-ne o no marca la diferència entre estar realment negociant un autèntic model de Carrera Professional, digne d’una administració com és la Diputació de Barcelona, o estar simplement acordant repartir unes engrunes… I això, tot plegat, entenem que és una nova mostra de desídia, mala fe negociadora, i probablement també, de conducta objectivament prevaricadora per part d’alguns en alguns despatxos de Can Serra, amb l’únic objectiu d’escanyar les treballadores i els treballadors (i d’estalviar-se, òbviament, uns diners que es destinaran a ves a saber a quines altres finalitats). Perquè hores d’ara se’ns diu que es manté un criteri d’Intervenció el qual és contrari al criteri dels propis tècnics del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, expressat ja fa mesos en la seva resposta a una consulta feta per la Diba a instàncies del propi Diputat Cañizares, i en la qual quedava meridianament clar que no hi havia cap impediment legal per a disposar d’aquests 6 MEUR ja pressupostats (és a dir, de la partida sencera) per a destinar-los al nou sistema de CP. Un Diputat Cañizares que, a dia d’avui, ni tant sols ha tingut esma per a respondre la CGT quan li hem requerit per escrit què pensen fer davant d’aquesta discrepància evident entre els criteris manifestats per l’Interventor i els dels tècnics del Ministeri, i si pensaven posar aquesta partida de forma íntegra sobre la taula a l’hora de negociar o no.

Aquest és el panorama que tenim, i això només són dos exemples concrets, us en podríem explicar uns quants més, tots ells ben galdosos. Des de la nostra Secció Sindical deplorem de forma rotunda l’absoluta manca de respecte que tot això palesa vers aquesta plantilla i vers els drets de la mateixa. Estem fartes que es jugui amb nosaltres i amb allò que és legítimament nostre. De la mateixa manera, ens resulta més que sorprenent el fet que aquí ningú sembla voler assumir les seves responsabilitats polítiques ni ser conseqüent amb les mateixes. Ni a l’hora de negociar i mantenir la paraula donada, ni a l’hora de fer front a les implicacions d’altres episodis que hem viscut en aquesta casa recentment i que tenen, a parer nostre, força a veure amb el proper (i sorprenent) relleu de l’encara, a dia d’avui, presidenta de la Diputació.

Com ja sabeu, perquè ja s’ha difós un comunicat conjunt al respecte amb un altre sindicat (https://bit.ly/2tc62Ty), EL PROPER DIJOUS, DIA 28, CONVOQUEM NOVAMENT A TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES de la Diba que puguin fer-ho A CONCENTRAR-NOS, A LES 11.30H, DAVANT LA SEU CORPORATIVA DE CAN SERRA, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL PLE DEL MES DE JUNY, que serà el primer amb en Marc Castells com a nou president. Fem una crida a ser el màxim de gent possible, a fer tot el soroll del món, i a deixar ben clar d’una vegada per totes a aquesta gent impresentable que n’estem més que fartes i que amb aquesta plantilla no es juga. I fem una crida també a tothom a mentalitzar-nos que caldrà organitzar-se per a intensificar molt més el conflicte, perquè l’única intenció d’aquesta gent –pel que es veu– és prendre el pèl als treballadors i les treballadores. I no ho podem permetre.

EL 28 DE JUNY TOTS I TOTES A CAN SERRA! JA N’HI HA PROU!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

20 de juny del 2018

—-

Comunicat en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Carrera professional, Comunicats, Convocatòries, Premis | Deixa un comentari

Convoquem concentració davant del proper Ple corporatiu. Dijous 28 de juny a Can Serra. Comunicat conjunt de les Seccions Sindicals de CGT i CCOO

Companys, companyes,

Us enviem amb aquest correu el comunicat conjunt que hem consensuat les Seccions Sindicals de CGT i de CCOO per a convocar-vos a la CONCENTRACIÓ que realitzarem el dijous dia 28 de juny davant la seu corporativa de Can Serra, a les 11.30h del matí, amb motiu de la celebració del Ple de la Diputació d’aquest mes. Continuem mobilitzant-nos i pressionant, en compliment dels mandats de les Assemblees generals dels mesos de setembre, desembre i març passat, per a deixar clar que els nostres drets i condicions de treball ni es retallen ni se suspenen. Fem una crida a tothom a organitzar-se, en la mesura dels possibles, per a assistir i ser molts i moltes aquell dia davant del Ple. Teniu el comunicat en l’arxiu PDF adjunt i també us el copiem al final d’aquest e-mail. També us podeu descarregar des d’aquest enllaç el cartell que hem fet per a difondre la convocatòria: https://bit.ly/2K7XreB Us animem a fer córrer tant el comunicat com el cartell per tots els centres de treball.

Així mateix, aprofitem la tramesa per a informar-vos que seguim en lluita per la millora de les condicions del col·lectiu d’operaris i operàries de serveis de la Diba. Després de l’èxit de la manifestació realitzada el proppassat dia 12, les companyes operàries tornaran a mobilitzar-se assistint també a la concentració a Can Serra del 28, en suport a la lluita general de la plantilla i en defensa de les reivindicacions pròpies del col·lectiu. Teniu més informació al respecte en el següent enllaç: https://bit.ly/2t8N4NT

Finalment, us avancem que estem preparant un comunicat per a traslladar-vos amb detall la nostra posició com a Secció Sindical en relació al moment actual de la negociació col·lectiva a la Diputació. Esperem tenir-lo enllestit per a difondre’l entre avui i demà.

Ens veiem el 28 davant Can Serra. Salut!

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

—-

CONVOQUEM CONCENTRACIÓ DAVANT DEL PROPER PLE CORPORATIU

DIJOUS 28 DE JUNY A CAN SERRA

COMUNICAT CONJUNT DE LES SECCIONS SINDICALS DE CGT I CCOO

A tota la plantilla de la Diputació de Barcelona

 Companyes, companys,

En aquest moment, L’ACTUAL ESCENARI respecte a una possible solució al conflicte derivat de l’informe de la Sindicatura de Comptes és ABSOLUTAMENT INCERT, atès que cada cop resulta més evident la manca de voluntat de Recursos Humans i de la cúpula política de la Diputació d’arribar a acords que siguin assumibles per la representació sindical i pel conjunt de la plantilla.

Després de 10 mesos d’impagaments unilaterals, exigim que la Diputació mostri d’una vegada voluntat real de trobar una sortida digna pel seu personal enlloc de posicionar-se en la lògica de la consumació de l’incompliment dels nostres acords i de la via judicial com a únic camí a seguir.

En aquest sentit, ENS TOCA A TOTS I TOTES MANTENIR LA PRESSIÓ I MOBILITZACIÓ fins a aconseguir els objectius que ens hem marcat. Ja n’hi ha prou de marejar la perdiu i de passar per sobre d’aquesta plantilla.

Així doncs, cridem a tothom a participar de forma activa a la CONCENTRACIÓ del proper dijous dia 28 a les 11.30h a Can Serra, per a que els polítics del Ple tinguin clar que aquesta plantilla reclama massivament el respecte que es mereix, i no deixarà de fer-ho, per molt que Minerva i Can Serra s’enroquin.

Apel·lem, com hem fet des de l’inici d’aquest procés, a la MÀXIMA UNITAT I IMPLICACIÓ DE LA PLANTILLA. No podem permetre, sens més, l’incompliment unilateral dels nostres acords. Juntes som fortes, siguem-ne conscients. Juntes podrem superar aquest embat i deixar-li clar a la Diputació el que aquesta plantilla vol.

Que podem fer cadascú de nosaltres per a que aquesta convocatòria sigui tot un èxit?

  • Marcar-la a les nostres agendes Outlook el dia 28 de juny de 11.30-13:00
  • No convocar cap a reunió de treball per aquell dia.
  • Agafar hores de permís per estar presents (especialment si som d’altres centres de treball).
  • Fer córrer la veu entre les nostres companyes i companys als nostres centres de treball, insistint en la importància de ser molts i moltes davant Can Serra aquell dia.

Les negociacions han d’anar acompanyades d’una intensa i sostinguda pressió de tot el personal. Per tant, ara és l’hora de demostrar la força del personal Diba. Implicar-se, per dignitat personal, professional, i pel reconeixement de mereixem. I perquè tothom tingui clar que no deixem ni deixarem que es trepitgin els nostres drets.

Avui son els PREMIS PER ANYS DE SERVEI i demà, que serà? Sabeu el que hi ha a la cua, derivat també de l’informe de la Sindicatura: l’assiduïtat, els acords sobre jornada, la carrera professional… Demà pot ser qualsevol dels drets regulats en el nostre Acord marc i en el nostre Conveni col·lectiu. Ho permetrem?

Aprofitem per a adjuntar-vos els cartells que han fet les nostres Seccions Sindicals per a difondre la convocatòria de concentració. Recordeu que teniu més materials per a descarregar i fer córrer en el següent enllaç:  http://bit.ly/2Goqwgk

ELS NOSTRES DRETS NI SE SUSPENEN NI ES RETALLEN,

ES DEFENSEN!

Seccions Sindicals de la CGT i de CCOO a la Diputació de Barcelona

—-

Comunicat conjunt en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Cartell per a descarregar: Gran (5,9Mb), petit (1,6Mb). Més material per difondre: aquí.

Publicat dins de Acció directa, Convocatòries, Premis | Deixa un comentari

Concentració a Can Serra. Dijous 28 de juny, a les 11.30h

CONCENTRACIÓ A CAN SERRA

DIJOUS 28 DE JUNY, A LES 11.30H

Companyes i companys,

Després de la manifestació del passat dia 12 de juny, les operàries i operaris de serveis de la Diputació seguim en lluita. Ens sentim fortes, unides i empoderades. I no pararem fins a aconseguir els nostres objectius, per la dignitat del nostre col·lectiu. S’ha vist que l’únic llenguatge que entén la Dipu és el del conflicte. Ho vam comprovar amb el preavís de vaga parcial del 28 d’abril, que és el que va provocar que, finalment, accedissin, després de molts mesos, a parlar de les condicions dels P.A. Però parlant no n’hi ha prou, volem avenços reals, portem molt de temps, molts anys, esperant. Les nostres reivindicacions estan clares, i la nostra disposició a lluitar per les mateixes, també. La pilota està a la teulada de la Diputació, però no ens quedarem amb els braços creuats esperant a veure què passa amb aquesta. Us convoquem a totes i tots a la CONCENTRACIÓ que farem el dijous 28 de juny davant CAN SERRA a les 11.30h amb motiu de la celebració del Ple mensual de la Dipu. Hem de ser-hi tots i totes aquell dia, per a que aquests senyors polítics amb corbata ens escoltin, a nosaltres, als de baix, i pressionar per la consecució dels drets que ens pertanyen. Que no hi falti ningú!

OPERÀRIES I OPERARIS DE SERVEIS EN LLUITA! JUNTES HO ACONSEGUIREM!

COL·LECTIU P.A./OPERÀRIES DE SERVEIS

SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

—-

Cartell en JPG, per a descarregar: Clicant aquí.

Octaveta en PDF, per a descarregar: Clicant aquí.

Publicat dins de Convocatòries, Operàries de serveis | Deixa un comentari